Ο ρόλος της ΑΔΙΠ στη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877146 76 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-01
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μπρατάνη Ανδριάνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Βέρδης, Επίκουρος Καθηγητής, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της ΑΔΙΠ στη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος της ΑΔΙΠ στη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την προσέγγιση του ρόλου που επιτελεί η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι., μέσα από μια κριτική ανάλυση και ανάγνωση του νόμου 4009/2011 και πιο συγκεκριμένα των άρθρων 70 και 71. Η παραπάνω μελέτη πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή ποιοτικής μεθόδου και ειδικότερα αυτήν της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου του Norman Fairclough, μιας πολύπλευρης κειμενικής προσέγγισης, η οποία εξετάζει τη γραπτή πηγή σε τρεις διαστάσεις: ως κειμενική πρακτική, ως ρηματική πρακτική και τέλος, ως κοινωνική πρακτική, εξασφαλίζοντας στον ερευνητή, αλλά και τον αναγνώστη μια όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική οπτική επί του θέματος και του περικειμένου της πηγής. Καθώς η αξιολόγηση τόσο σε άλλους δημόσιους τομείς, όσο και στην εκπαίδευση, έχει αντιμετωπιστεί με επιφυλακτικότητα και καχυποψία, το παρόν πόνημα φιλοδοξεί να κατανοήσει και να παρουσιάσει, στο μέτρο του εφικτού, το ρόλο που επιτελεί ο άνωθεν φορέας στη χώρα μας κατά την αξιολογική διαδικασία, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες ευρωπαϊκές γραμμές, στη διαμόρφωση και την εφαρμογή των οποίων έχουμε συγκαταθέσει και εμείς ως μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Α.ΔΙ.Π., αξιολόγηση, προγράμματα σπουδών, Μπολόνια, παγκοσμιοποίηση, κριτική ανάλυση, ερμηνευτική προσέγγιση, Fairclough, Halliday
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
55
Αριθμός σελίδων:
168

Διπλωματική Εργασία- Μπρατάνη Ανδριάνα.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-07-02.