Η εγκυρότητα των διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης (ρουμπρικών) στην βαθμολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας (έκθεσης) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877313 57 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-03
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Γιαμαλάκη Αντιόπη-Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βέρδης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Φ.Π.Ψ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαμούρα Μαρία, διδάκτωρ παιδαγωγικής
Μιχάλης Αθανάσιος, επίκουρος καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εγκυρότητα των διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης (ρουμπρικών) στην βαθμολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας (έκθεσης) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η εγκυρότητα των διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης (ρουμπρικών) στην βαθμολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας (έκθεσης) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης και τη σημαντική συμβολή της Έρευνας, έχουν δημιουργηθεί νέοι τρόποι αξιολόγησης των μαθητών εκτός από τις παραδοσιακές μεθόδους, που τηρούνταν για πολλά χρόνια. Αυτές οι μέθοδοι, αφορούν όχι μόνο τον ελλαδικό χώρο, αλλά γενικότερα, έχουν παγκόσμια εμβέλεια και αφορούν όλες τις παιδαγωγικές κοινότητες και όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
Πολλές φορές ωστόσο, οι δάσκαλοι παραμένουν επιφυλακτικοί στις μεθόδους αυτές, είτε από άγνοια, είτε από ελλιπή ενημέρωση, είτε ακόμα επειδή δεν επιθυμούν να αποχωριστούν τον δοκιμασμένο για χρόνια παραδοσιακό τρόπο αξιολόγησης των μαθητών τους. Για τον λόγο αυτό, αλλά και για μερικούς ακόμα λόγους, η παρούσα εργασία μελετά την εξοικείωση και την εμπιστοσύνη που έχουν οι εκπαιδευτικοί, στις νέες αυτές μεθόδους και στο αν τελικά, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από εκείνες, είναι αντίστοιχα αυτών του παραδοσιακού κριτικού τρόπου βαθμολόγησης, των γραπτών εκθέσεων στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, στις τρείς τελευταίες τάξεις του δημοτικού.
Κατ’αρχάς, διευκρινίζεται πως το δείγμα της εργασίας μου, θα στηριχτεί στις τρείς τελευταίες τάξεις του δημοτικού, καθώς μόνο σε αυτές από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν συγκροτημένο και επαρκή σε έκταση γραπτό λόγο.
Το εργαλείο αξιολόγησης, άλλωστε, το οποίο θα διερευνηθεί για την εγκυρότητα στην αξιολόγηση των γραπτών εκθέσεων των μαθητών είναι τα διαβαθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης, η ευρέως γνωστή σε όλους μας, ρουμπρίκα αξιολόγησης. Η ρουμπρίκα αξιολόγησης αποτελεί μια μέθοδο διαμορφωτικής αξιολόγησης και βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θέτουν οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με το μάθημα που εξετάζουν.
Εν κατακλείδι, οι ρουμπρίκες αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης και μπορούν να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στην μαθησιακή διαδικασία, με την ορθή χρήση τους από τους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, στην ποιοτική αυτή έρευνα, που θα βασιστεί σε συνεντεύξεις εκπαιδευτικών τριών διαφορετικών δημοτικών σχολείων της Ελευσίνας, θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε αν θεωρούνται από εκείνους οι ρουμπρίκες αξιόπιστες για την βαθμολόγηση της έκθεσης των μαθητών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αξιολόγηση, Ρουμπρίκες, Διαβαθμισμένα Κριτήρια Αξιολόγησης, Εκπαιδευτικοί, Μαθητές, Έκθεση, Βαθμολόγηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
81
Αριθμός σελίδων:
110

Διπλωματική Εργασία_Γιαμαλάκη.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.