Καταγραφή επιπολασμού και διερεύνηση των στάσεων και των τεχνικών διαχείρισης επιθετικής συμπεριφοράς ασθενών με ψυχικές διαταραχές από τους νοσηλευτές ψυχικής υγείας: Συγχρονική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877332 111 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-02
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Πελέκη Θεοδοσία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Τσίτσας, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Βασιλική Μπενέτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καταγραφή επιπολασμού και διερεύνηση των στάσεων και των τεχνικών διαχείρισης επιθετικής συμπεριφοράς ασθενών με ψυχικές διαταραχές από τους νοσηλευτές ψυχικής υγείας: Συγχρονική μελέτη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Καταγραφή επιπολασμού και διερεύνηση των στάσεων και των τεχνικών διαχείρισης επιθετικής συμπεριφοράς ασθενών με ψυχικές διαταραχές από τους νοσηλευτές ψυχικής υγείας: Συγχρονική μελέτη
Περίληψη:
Εισαγωγή: Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς σε νοσηλευτές ψυχικής υγείας αναφέρουν τουλάχιστον μια φορά σωματική επίθεση από ασθενή κατά την διάρκεια της καριέρας τους. Τόσο η βραχυπρόθεσμη όσο και η μακροπρόθεσμη έκθεση σε οποιαδήποτε μορφή βίας έχει σημαντικά, αρνητικά, αποτελέσματα για το προσωπικό, τους ασθενείς, την θεραπεία τους αλλά και την ίδια την λειτουργία του οργανισμού.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή των τεχνικών διαχείρισης και αντιμετώπισης των ασθενών με επιθετική συμπεριφορά από τους νοσηλευτές ψυχικής υγείας καθώς και η διερεύνηση των στάσεων τους.
Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα ήταν συγχρονική και πραγματοποιήθηκε σε 141 νοσηλευτές που εργάζονταν σε δομές ψυχικής υγείας στην Αττική για το διάστημα Δεκεμβρίου 2018 - Φεβρουαρίου 2019. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς το οποίο περιελάβανε ένα δημογραφικό ερωτηματολόγιο και τέσσερεις ακόμα κλίμακες αυτοαξιολόγησης. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την κλίμακα για τη μέτρηση της στάσης απέναντι στην επιθετικότητα των ασθενών (ATAS), την κλίμακα των αντιλήψεων σχετικά με τον επιπολασμό της επιθετικότητας των ασθενών (POPAS), την κλίμακα σχετικά με τις στάσεις των νοσηλευτών για την διαχείριση της επιθετικότητας και της βίας (MAVAS) και τέλος την κλίμακα της Minnesota για την ικανοποίηση από την εργασία (MSQ)
Αποτελέσματα: Οι νοσηλευτές δήλωσαν, σε ποσοστό 90.8%, ότι έχουν βιώσει έστω και έναν τύπο επιθετικότητα από τους ασθενείς στο χώρο εργασίας τους κατά το προηγούμενο έτος. Συνολικά, οι νοσηλευτές θεωρούν συχνότερα την επιθετικότητα ως προσβλητική, καταστροφική και παρεμβατική και λιγότερο πιθανό ως μέσω επικοινωνίας. Η λεκτική επίθεση ήταν ο συχνότερος τύπος επιθετικότητας ενώ οι σεξουαλικές εκφοβιστικές και απόπειρες αυτοκτονίας ήταν λιγότερο συχνές. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ισχυρότερη συμφωνία τους με την ιδέα ότι οι εσωτερικοί παράγοντες ενισχύουν την επιθετικότητα των ασθενών, ενώ ως μέθοδο διαχείρισης της επιθετικότητας δήλωσαν τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής και σωματικών περιορισμών ενώ είχαν μια ουδέτερη στάση απέναντι στη χρήση τεχνικών αποκλιμάκωσης.
Συμπεράσματα: Ένα υψηλό ποσοστό νοσηλευτών είχε προσωπική εμπειρία διαφόρων μορφών επιθετικότητας των ασθενών. Η στάση των νοσηλευτών απέναντι στην επιθετικότητα των ασθενών επηρεάζει την επιλογή των στρατηγικών διαχείρισης των επιθέσεων γεγονός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πρέπει να πραγματοποιηθούν στοχευμένες προσπάθειες ερευνών με πολύπλευρες προσεγγίσεις, στον συγκεκριμένο τομέα, προς περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Επιθετικότητα, Βία, Στάσεις, Νοσηλευτική ψυχικής υγείας, Αντίληψη, Επιπολασμός, Διαχείριση της επιθετικότητας των ασθενών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
119
Αριθμός σελίδων:
121

ΣΥΓΓΡΑΦΗ_Επιθετικών Ασθενών_ ΠΜΣ Προαγωγή κ Αγωγήv0.35_διορθώσεις ΤΚ_ΔΧ.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.