Απόψεις των διευθυντών για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και συσχέτιση με τα αποτελέσματα των μαθητών με βάση τον PISA 2015.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877414 77 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-02
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μπετχαβά Μαρία-Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Βέρδης, Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Αικατερίνη Κασιμάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογίας.
Μαρία Μαμούρα, Διδάσκουσα ΘΕΠΑΕΕ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Απόψεις των διευθυντών για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και συσχέτιση με τα αποτελέσματα των μαθητών με βάση τον PISA 2015.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Απόψεις των διευθυντών για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και συσχέτιση με τα αποτελέσματα των μαθητών με βάση τον PISA 2015.
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να ερευνήσει αν η επίδοση των δεκαπεντάχρονων μαθητών στην κατανόηση κειμένου, τα μαθηματικά και τη φυσική στον διαγωνισμό του PISA 2015 επηρεάζεται από άλλα χαρακτηριστικά του δείγματος (τόπος σχολείου, εκμάθηση ξένων γλωσσών, χρήση υπολογιστή και διαδραστικών πινάκων στο σχολείο, συμμετοχή του μαθητή σε δραστηριότητες, ύπαρξη εξοπλισμένου εργαστηρίου φυσικής και καθηγητές φυσικής με υψηλού επιπέδου μόρφωση, ύπαρξη χώρων μελέτης στο σχολείο, δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, πρακτικές διδασκαλίας που βασίζονται σε πρόσφατες έρευνες, ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, παιδική εγκληματικότητα και παραβατική συμπεριφορά στην τάξη, ο διευθυντής και οι σχέσεις με το διδακτικό προσωπικό, αυτονομία των σχολικών μονάδων στην λήψη αποφάσεων, τύπος σχολείου (δημόσιο ή ιδιωτικό), διαδικασίες εγγραφής ενός μαθητή στο σχολείο, τρόπος χρηματοδότησης σχολείου, η σχολική διδασκαλία σε συνάρτηση με το εκπαιδευτικό προσωπικό, το εκπαιδευτικό υλικό και την υλικοτεχνική υποδομή, οι σπουδές των εκπαιδευτικών, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η τυποποιημένη αξιολόγηση μαθητών, η εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, η παρεμπόδιση της μάθησης λόγω χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών από τους μαθητές, η παρεμπόδιση της μάθησης λόγω εκφοβισμού μαθητών από συμμαθητές τους και η συμμετοχή των γονέων και της κοινότητας στο σχολείο). Τα εργαλεία της έρευνας ήταν τα φυλλάδια των τεστ που απαντούν οι μαθητές στην κατανόηση κειμένου, τα μαθηματικά και τη φυσική, καθώς και τα ερωτηματολόγια που απαντούν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων. Η έρευνα χρησιμοποίησε τα δεδομένα από πέντε χώρες: Ελλάδα, Φινλανδία, Σιγκαπούρη, Εσθονία και Δομινικανή Δημοκρατία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά επηρεάζουν περισσότερο (π.χ. χρήση υπολογιστή από τον μαθητή, συμμετοχή του μαθητή σε δραστηριότητες) ή λιγότερο (π.χ. χρήση αλκοόλ/ναρκωτικών από το μαθητή, συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα) την επίδοση του μαθητή. Είναι σημαντική η εύρεση παραγόντων που επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών, καθώς οδηγούν σε υψηλότερες μαθητικές επιδόσεις και πιο αποτελεσματικά σχολεία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
διαγωνισμός PISA 2015, επίδοση μαθητών, παράγοντες που επηρεάζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
164
Αριθμός σελίδων:
131
Διπλωματική Εργασία Μπετχαβά.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο