Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877626 81 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-04
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Στασινούλια Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αικατερίνη Κασιμάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογίας (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Αθανάσιος Βέρδης, Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαρία Μαμούρα, Εντεταλμένη Διδάσκουσα ΘΕΠΑΕΕ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα, αποπειράται να σκιαγραφήσει το προφίλ του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού, εστιάζοντας σε τρεις διαστάσεις: τη Διαπροσωπική σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή, τη Δικαιοσύνη και αμεροληψία του εκπαιδευτικού και τις Διδακτικές στρατηγικές που εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και ενισχύουν την επίδοσή τους. Παράλληλα, διερευνά κατά πόσο οι αντιλήψεις των μαθητών διαφοροποιούνται σε σχέση με το φύλο, την τάξη και τον αυτοπροσδιορισμό τους αναφορικά με την επίδοσή τους. Η έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2018-2019 σε δημόσιο σχολείο της Αττικής, με τη συμμετοχή 189 μαθητών ηλικίας 12-15 ετών και των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Για τη διερεύνηση του θέματος χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος και ως εργαλείο το ερωτηματολόγιο, το οποίο απετέλεσε αντικείμενο επεξεργασίας και ανάλυσης μέσω του λογισμικού Statistical Package for Social Sciences (SPSS 25). Τα στατιστικά αποτελέσματα έδειξαν ότι, αναφορικά με τη σκιαγράφηση του προφίλ του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού, οι μαθητές προκρίνουν τη Δικαιοσύνη και αμεροληψία καθώς και τη Διαπροσωπική σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή, ενώ έπονται οι Διδακτικές στρατηγικές. Επιπρόσθετα, από την έρευνα αναδείχθηκε ένα ποιοτικά διαφορετικό προφίλ του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού σε σχέση με το φύλο καθώς και σε σύγκριση ανάμεσα στην Α΄ και Β΄ Τάξη. Παράλληλα, φάνηκε η σημαντική θετική συσχέτιση του αυτοπροσδιορισμού των μαθητών ως προς την επίδοσή τους με τη Διαπροσωπική σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή και τις Διδακτικές στρατηγικές. Καθώς οι έρευνες, σχετικά με το θέμα της διερεύνησης των αντιλήψεων των μαθητών του Γυμνασίου για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό στην Ελλάδα, είναι περιορισμένες, η προστιθέμενη αξία της μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι δίνεται βήμα στους μαθητές να προβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με ένα κρίσιμο γι’ αυτούς θέμα. Η συγκεκριμένη γνώση μπορεί να συμβάλει ώστε οι εκπαιδευτικοί να βελτιώσουν τη διδακτική τους πρακτική και να αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα των προσδοκιών των μαθητών τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
αποτελεσματικός εκπαιδευτικός, αποτελεσματική διδασκαλία, Γυμνάσιο, διαπροσωπική σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή, διδακτικές στρατηγικές, δικαιοσύνη και αμεροληψία.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
180
Αριθμός σελίδων:
119
ΜΔΕ_Στασινούλια.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο