Αξιολόγηση στάσεων, γνώσεων και πρακτικών των γιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας ως προς την αναγνώριση και αντιμετώπιση της γηριατρικής κατάθλιψης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878314 72 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-18
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μάζη Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πολίτης Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Επιβλέπων
Τούντας Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Μπενέτου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση στάσεων, γνώσεων και πρακτικών των γιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας ως προς την αναγνώριση και αντιμετώπιση της γηριατρικής κατάθλιψης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση στάσεων, γνώσεων και πρακτικών των γιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας ως προς την αναγνώριση και αντιμετώπιση της γηριατρικής κατάθλιψης
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η κατάθλιψη αποτελεί «κύρια αιτία ανικανότητας παγκοσμίως» για περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους. Η κατάθλιψη της τρίτης ηλικίας εμφανίζεται σε άτομα άνω των 65 χρονών και το 7% του ηλικιωμένου πληθυσμού στον κόσμο φαίνεται ότι πάσχει από αυτή. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρείται ότι μπορεί να θεραπευτεί το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα δε γίνεται συστηματική ανίχνευση για την ύπαρξη της από τους επαγγελματίες υγείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη την καθιστά μη θεραπεύσιμη. Σε αυτή την έρευνα γίνεται αξιολόγηση των στάσεων, των εμποδίων και των αναγκών που έχουν οι γιατροί υγείας σχετικά με τη διάγνωση και θεραπεία της γηριατρικής κατάθλιψης.
Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 70 γιατροί οι οποίοι εργάζονται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη σε Αθήνα και Τρίπολη. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην καταγραφή και αξιολόγηση των στάσεων των γιατρών απέναντι στη γηριατρική κατάθλιψη, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην ανίχνευσή της και στις ανάγκες που έχουν προκειμένου να βελτιώσουν την ανίχνευση και θεραπεία της στα πλαίσια της πρακτικής τους.
Αποτελέσματα: Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 70 άτομα. Από αυτά το 38% ήταν άνδρες, ενώ το 32% ήταν γυναίκες. Οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι το 45,16% των γηριατρικών ασθενών τους πάσχει από κατάθλιψη. Το 25,7 % των συμμετεχόντων συνηθίζει να κάνει διάγνωση για την κατάθλιψη. Οι γιατροί υποστήριξαν ότι πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη σύνδεση της ψυχικής και της σωματικής υγείας κατά την ιατρική τους εκπαίδευση και ανέφεραν ως πολύ βοηθητικό το να υπάρχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Συμπεράσματα: Σκοπός της έρευνας ήταν η κατανόηση του τρόπου που γίνεται η διάγνωση και η θεραπεία της γηριατρικής κατάθλιψης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Γενικά, οι γιατροί φάνηκε να χρησιμοποιούν μεθόδους για ανίχνευση της κατάθλιψης σε γηριατρικούς ασθενείς χωρίς όμως να νιώθουν σιγουριά στο να τη διαχειριστούν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κατάθλιψη, Γηριατρική κατάθλιψη, Πρωτοβάθμια περίθαλψη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
96
Αριθμός σελίδων:
81
Διπλωματική Εργασία Μάζη Χριστίνα.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο