Οι κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της κατ' οίκον νοσηλείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878448 178 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-11
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μαρκόπουλος Απόστολος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Κατζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βασιλική Μπενέτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της κατ' οίκον νοσηλείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της κατ' οίκον νοσηλείας
Περίληψη:
Η παροχή υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον αποτελεί έναν τρόπο προσέγγισης που δρα εναλλακτικά της ενδονοσοκομειακής φροντίδας και αναπτύσσεται ταχέως τις τελευταίες δεκαετίες ανά τον κόσμο. Η ενσωμάτωση δομών παροχής τέτοιων υπηρεσιών σε Εθνικά Συστήματα Υγείας διαφόρων χωρών έχει συνδυασθεί στον χώρο της διεθνούς βιβλιογραφίας με την εξαγωγή υποσχόμενων ευρημάτων, αναφορικά με τον δείκτη ικανοποίησης των ασθενών και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Απαιτεί την συνεργασία διαφορετικών κλάδων επαγγελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, επισκεπτών υγείας, νοσηλευτών κ.ά, ανάλογα πάντα με τον βαθμό βαρύτητας ενός κλινικού περιστατικού. Ταυτόχρονα, το εν λόγω εγχείρημα φαίνεται να συνδυάζεται με αποσυμφόρηση των εκάστοτε νοσοκομειακών δομών του κρατικού μηχανισμού, μειώνοντας σημαντικά το σχετιζόμενο νοσοκομειακό κόστος νοσηλείας του ασθενούς.

Η εφαρμογή υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον στην Ελλάδα επιτελείται στην παρούσα φάση από ιδιωτικής φύσεως φορείς και απαιτείται η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας. Ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή χρήζει πρόσθετης ανάδειξης, προκειμένου να δημιουργηθεί το πρόσφορο έδαφος για να ασκήσει το πολύπλευρο έργο του.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η περιγραφή της νοσηλείας κατ’ οίκον ανά τον κόσμο, η αναφορά διαφορετικών μοντέλων παροχής υπηρεσιών νοσηλείας και η περιγραφή του ρόλου του κοινοτικού νοσηλευτή. Επιχειρήθηκε σχετική σύγκριση με την υφιστάμενη περίπτωση της Ελλάδας και αναφέρθηκαν σχετικές προτάσεις που αναμένεται να βελτιώσουν την παρούσα κατάσταση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κατ’ οίκον νοσηλεία, Κοινοτικός νοσηλευτής, Μοντέλα κατ’ οίκον νοσηλείας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
61
Αριθμός σελίδων:
89
MARKOPOULOS APOSTOLOS MASTER.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο