Ο ρόλος του πατέρα στη διαμόρφωση της γυναικείας σεξουαλικής ταυτότητας: Μια κλινική περίπτωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878503 95 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-11
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Παυλίδης Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Στυλιανός Χριστογιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γρηγόρης Βασλαματζής, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος του πατέρα στη διαμόρφωση της γυναικείας σεξουαλικής ταυτότητας: Μια κλινική περίπτωση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος του πατέρα στη διαμόρφωση της γυναικείας σεξουαλικής ταυτότητας: Μια κλινική περίπτωση
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η μελέτη του ρόλου του πατέρα στις διαδικασίες διαμόρφωσης της σεξουαλικής ταυτότητας της γυναίκας. Πρόκειται για μια εννοιολογική – κλινική μελέτη, η οποία διακρίνεται σε θεωρητικό και κλινικό μέρος. Αρχικά, πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην οποία εξετάζεται ο ρόλος του πατέρα και ιδιαίτερα της συναισθηματικής του απουσίας, σε επιμέρους πτυχές της σεξουαλικής ταυτότητας του κοριτσιού και έπειτα της γυναίκας. Ειδικότερα, διερευνάται η συμβολή του πατέρα, ως αντικείμενο της ασυνείδητης φαντασίωσης, στην ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του κοριτσιού. Ο ρόλος του πατέρα στην προγενετήσια φάση της ανάπτυξης, τα πρώιμα άγχη που εγείρει η παρουσία ή η απουσία του, η συμμετοχή του στη φαντασίωση της πρωταρχικής σκηνής και στο οιδιπόδειο σύμπλεγμα καθώς και η ώθηση που δίνει στις διεργασίες ταυτότητας, μελετώνται εκτενώς. Στη συνέχεια, επιχειρείται η κλινική τεκμηρίωση – υποστήριξη των κυριότερων από τις ψυχαναλυτικές έννοιες της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, μέσω της παρουσίασης κλινικού υλικού από τη θεραπεία μιας ασθενούς (Ν=1). Η μελέτη περίπτωσης αφορά ασθενή με καταθλιπτική συμπτωματολογία, για την οποία τα ζητήματα ταυτότητας (σεξουαλικής και φυλετικής) ανάγονται σε κυρίαρχα. Το υλικό συνίσταται σε αφηγήσεις, όνειρα και αναμνήσεις της ασθενούς, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιπτώσεις της συναισθηματικής απουσίας του πατέρα στις διεργασίες ταυτότητας, όπως αυτές απεικονίζονται στον άξονα μεταβίβαση – αντιμεταβίβαση. Επιπλέον, στο κλινικό μέρος, γίνεται εστίαση στις σχέσεις αντικειμένου της ασθενούς, τις απαρτιωτικές διεργασίες ταυτότητας, την επιλογή αντικειμένου και τη φαντασίωση της πρωταρχικής σκηνής καθώς και την επαναβίωση των ανωτέρω θεμάτων στον μεταβιβαστικό χώρο. Περαιτέρω έμφαση δίνεται στις συνέπειες της συναισθηματικής απουσίας του πατέρα ως προς τη σεξουαλική ταυτότητα στη γυναίκα, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι προ-οιδιποδειακές καθηλώσεις και οι δυσκολίες ως προς τη δόμηση συνεκτικών ταυτίσεων. Τέλος, μέσω της θεραπείας, η οποία δύναται να έχει τη θέση πατρικής λειτουργίας, παρατηρούνται οι κινήσεις της ασθενούς ως προς την προοπτική της απαρτίωσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πατέρας, Γυναικεία σεξουαλική ταυτότητα, Απουσία, Απουσία του πατέρα, Γυναικεία σεξουαλικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
76
Αριθμός σελίδων:
44
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΕΡΓΑΜΟΣ.pdf (610 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 


20190711143917335.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.