Οι εφημερίδες του Αγώνα, το περιεχόμενο και οι αποτυπώσεις τους στις εμπερίστατες συνθήκες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879132 349 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-17
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μήνας Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημοσθένης Δασκαλάκης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαρία Δημάκη-Ζώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι εφημερίδες του Αγώνα, το περιεχόμενο και οι αποτυπώσεις τους στις εμπερίστατες συνθήκες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι εφημερίδες του Αγώνα, το περιεχόμενο και οι αποτυπώσεις τους στις εμπερίστατες συνθήκες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη εργασία μελετά το περιεχόμενο και τις αποτυπώσεις του ελληνικού τύπου κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Αφού, πρώτα, διευκρινιστεί ο τρόπος μέσω του οποίου ο τύπος μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική πηγή για την ιστορική έρευνα, πραγματοποιείται επισκόπηση, αρχικά, των ευρύτερων κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών συνθηκών οι οποίες ώθησαν προς τον ένοπλο Αγώνα των Ελλήνων, και στη συνέχεια, των κυριότερων γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια εκείνου. Εν συνεχεία, πραγματοποιείται εξέταση του συνόλου των ελληνικών επαναστατικών εφημερίδων με την παράθεση των στοιχείων να γίνεται χρονολογικά. Ο ελληνικός επαναστατικός τύπος αποτελεί αξιοσημείωτη πηγή άντλησης στοιχείων όσον αφορά τις διάφορες πολεμικές, πολιτικές, διπλωματικές, κοινωνικές, ιδεολογικές και καλλιτεχνικές εξελίξεις που διαδραματίζονταν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των εμπερίστατων γεγονότων της περιόδου 1821-1828, όπως επίσης, και για τις διαδικασίες διαμόρφωσης της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Ελληνική Επανάσταση, Αγώνας, ανεξαρτησία, τύπος ως ιστορική πηγή, εφημερίδες, ταυτότητα, Αχελώος, Εφημερίς Αιτωλική, Εφημερίς Γαλαξιδείου, Σάλπιγξ Ελληνική, Ελληνικά Χρονικά, Φίλος του Νόμου, Εφημερίς Αθηνών, Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, Ανεξάρτητος Εφημερίς της Ελλάδος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
825
Αριθμός σελίδων:
131
Διπλωματικη Εργασία, Γεωργίου Μήνα, Οι εφημερίδες του Αγώνα, το περιεχόμενο και οι αποτυπώσεις τους στις εμπερίστατες συνθήκες της Ελληνικής Επανάστσης του 1821.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο