Το ίδρυμα και ο θεσμός ως περιέχοντα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879154 89 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-17
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Βασιλόπουλος Φώτιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βασλαματζής Γρηγόριος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το ίδρυμα και ο θεσμός ως περιέχοντα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το ίδρυμα και ο θεσμός ως περιέχοντα
Περίληψη:
Α) Ερευνητικό ερώτημα: Προσέγγιση της έννοιας του θεσμού και του ιδρύματος μέσα από την ψυχαναλυτική βιβλιογραφία.
Σύμφωνα με τον Kaës (1988), οι θεσμοί και τα ιδρύματα δεν αποτελούν μόνο σύνθετες κοινωνικές και πολιτισμικές κατασκευές. Επιτελούν επίσης ψυχικές λειτουργίες που αναφέρονται στη σχέση με το αντικείμενο, στις συμβολικές και φαντασιακές ταυτίσεις και στη σχέση με το πλαίσιο και το νόμο.
Η έννοια του ιδρύματος (institution) αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της εργασίας μας. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, επιλέξαμε να αποδώσουμε τον συγκεκριμένο όρο στην ελληνική γλώσσα είτε ως «ίδρυμα» είτε ως «θεσμό». Το ζήτημα της αμφισημίας του εννοιολογικού εύρους του όρου, πιστεύουμε ότι ανήκει στην καρδιά του προβληματισμού της παρούσας εργασίας. Κατά τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας θα εξετάσουμε περαιτέρω το ζήτημα αυτό.
Β) Κεντρικό επιχείρημα- Ερευνητικές Υποθέσεις
Ο Καναδός ψυχαναλυτής Eliott Jaques (1953), αναφέρθηκε σε μια αμυντική λειτουργία του ιδρύματος και των θεσμών. Σύμφωνα με αυτήν, τα ιδρύματα και οι θεσμοί αποτελούν κοινωνικούς μηχανισμούς άμυνας απέναντι στο παρανοειδές άγχος και στο ψυχωτικό κομμάτι της προσωπικότητας. Κάποιοι θεσμοί δηλαδή, καταφέρνουν να περιέξουν ένα κομμάτι της ψυχικής πραγματικότητας που δεν καταφέρνει να μεταβολιστεί διαφορετικά. Με βάση τη συγκεκριμένη αναφορά καταλήγουμε στην πρώτη ερευνητική υπόθεση της εργασίας μας:
1) Το ίδρυμα ως μηχανισμός συγκράτησης του ψυχωτικού μέρους της προσωπικότητας.
Ο Αργεντινός ψυχαναλυτής José Bleger (2017), παρομοίασε το θεραπευτικό πλαίσιο με ένα θεσμό που συγκρατεί το Εγώ του ασθενούς. Το πλαίσιο προσφέρει μια ευκαιρία να βγουν στην επιφάνεια τα ακινητοποιημένα, μη διαφοροποιημένα κομμάτια του Εγώ. Έτσι θα γίνουν αντιληπτά και αυτά ως ένα άλλο κομμάτι της πραγματικότητας. Το πλαίσιο της ψυχοθεραπείας θα είναι μια ευκαιρία απαρτίωσης κομματιών του Εγώ μέσα στη θεραπεία. Με βάση αυτά τα δεδομένα και σαν προέκταση της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης, καταλήξαμε στη δεύτερη ερευνητική υπόθεση:
2) Το θεραπευτικό πλαίσιο, ως ένας άλλος θεσμός, αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης και απαρτίωσης του Εγώ.
Γ) Μεθοδολογία
Η εργασία αυτή θα προσπαθήσει να διερευνήσει εννοιολογικά την έννοια του ιδρύματος και τον τρόπο που αυτή προσεγγίζεται μέσα από την ψυχαναλυτική βιβλιογραφία και κατανόηση. Για την ενίσχυση με τρόπο συμπληρωματικό, εκτός των βιβλιογραφικών ευρημάτων από την εννοιολογική έρευνα, θα χρησιμοποιήσουμε ποιοτικά δεδομένα από τις καταγεγραμμένες συνεδρίες με μια θεραπευόμενη που φέρει έντονα το στοιχείο του ιδρύματος στην ιστορία της.
Δ) Συμβολή εργασίας στο υπό μελέτη θέμα
Η παρούσα εργασία καταπιάνεται με τους όρους του θεσμού και του ιδρύματος καθώς και με την προβληματική της νοηματοδότησης και της γλωσσικής τους χρήσης. Γίνεται άραγε ένα ίδρυμα να λειτουργεί ως περιέχον πλαίσιο διασφαλίζοντας μια περισσότερο απαρτιωτική λειτουργία του Εγώ και της προσωπικότητας; Κατά αντιστοιχία, ένα πλαίσιο θεραπείας μπορεί να περιέξει έναν ασθενή ώστε να τον οδηγήσει από μια πιο αρχαϊκή σε μία ωριμότερη λειτουργία;
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Θεσμός, Ίδρυμα, Περιέχον, Κοινωνικοί μηχανισμοί άμυνας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
43
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΟ.pdf (267 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο