Η διαχείριση του ρίσκου ως διαδικασία ενίσχυσης της στρατηγικής των επιχειρήσεων με σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879255 60 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-19
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μουράτη Γλυκερία-Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Δότσης, Επίκουρος Καθηγητής,Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διαχείριση του ρίσκου ως διαδικασία ενίσχυσης της στρατηγικής των επιχειρήσεων με σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η διαχείριση του ρίσκου ως διαδικασία ενίσχυσης της στρατηγικής των επιχειρήσεων με σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη διπλωματική έχει ως σκοπό να εξετάσει κατά πόσο η σωστή διαχείριση κινδύνων μπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η εν λόγω έρευνα δομείται σε δύο επίπεδα, στο θεωρητικό και στο πρακτικό. Αντίστοιχα, στο πρώτο επίπεδο της έρευνας λαμβάνει χώρα η συλλογή πληροφοριών μέσω εμπεριστατωμένων πηγών για την αποτελεσματικότερη κατανόηση των εννοιών της διαχείρισης κινδύνου καθώς και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στο δεύτερο επίπεδο, στόχος αποτελεί η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω της λήψης απαντήσεων στα εξής ζητήματα: αν συσχετίζονται οι έννοιες «διαχείριση λειτουργικού κινδύνου» και « ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» καθώς και αν οι δύο ως άνω έννοιες επηρεάζονται είτε από των αριθμών των εργαζομένων, είτε από τον κλάδο των επιχειρήσεων. Τέλος, εξετάζεται ποιοι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται συχνότερα σε ποιους κλάδους αλλά και αν υφίσταται διαφοροποίηση των κινδύνων αυτών ως προς τον κάθε κλάδο. Απώτερος σκοπός αποτελεί η συνεισφορά στην αναζήτηση του πώς θα μπορούσε μια εταιρεία στην Ελλάδα, εν μέσω κρίσης, να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πιο συγκεκριμένα πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό εφαρμόζοντας τη θεωρία του Risk Management.
Η μέθοδος στην οποία βασίστηκε η εν λόγω έρευνα ως προς τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος ήταν η αναζήτηση βιβλιογραφικών και αρθρογραφικών πηγών μέσω κατάλληλων διαδικτυακών online libraries και hard copies από φυσικές βιβλιοθήκες. Στη συνέχεια, για την πρακτική πτυχή της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ως κύριο εργαλείο ένα ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε και απαντήθηκε, μέσω google form, από 59 αρμόδιους. Τέλος, η εξαγωγή συμπερασμάτων στα ως άνω ερωτήματα βασίστηκε στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της συγκριτικής ανάλυσης που έγινε μέσω του προγράμματος SPSS γίνεται φανερό πως υφίσταται θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ωστόσο, ως προς τα επόμενα δύο ζητήματα, τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν πως η εξάρτηση που υπάρχει είναι ήσσονος σημασίας, ήτοι τα δημογραφικά στοιχεία σε σχέση με τις μεταβλητές «διαχείριση λειτουργικού κινδύνου» και «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα». Καταλήγοντας, οφείλει να τονισθεί πως δεν υφίσταται διαφοροποίηση των κινδύνων που μελετά η έρευνα ως προς τον κάθε κλάδο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Διαχείριση κινδύνων, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, λειτουργικός κίνδυνος, πηγές κινδύνου, πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ταξινομήσεις κινδύνων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
31
Αριθμός σελίδων:
64
ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΥΡΑΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ-ΑΝΝΑ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο