Καταγραφή του σύνθετου μυϊκού δυναμικού ενέργειας του βραχύ απαγωγού του αντίχειρα με υψιπερατό φίλτρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879294 83 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νευροφυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-18
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Καζάκου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Καρανδρέας, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Θωμάς Ζαμπέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Κοκότης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καταγραφή του σύνθετου μυϊκού δυναμικού ενέργειας του βραχύ απαγωγού του αντίχειρα με υψιπερατό φίλτρο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Καταγραφή του σύνθετου μυϊκού δυναμικού ενέργειας του βραχύ απαγωγού του αντίχειρα με υψιπερατό φίλτρο
Περίληψη:
Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι η πιο κοινή μορφή παγιδευτικής νευροπάθειας. Αν και η επιβεβαίωση της κλινικής διάγνωσης του συνδρόμου επιτυγχάνεται με τις ηλεκτροδιαγνωστικές εξετάσεις, υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα όπου αυτές οι εξετάσεις δεν μπορούν να αναδείξουν τη δυσλειτουργία του μέσου νεύρου. Αν και είναι ευρέως αποδεκτό ότι η αισθητική αγωγή του μέσου νεύρου είναι πιο ευαίσθητη από την κινητική στην ηλεκτροδιάγνωση του συνδρόμου, οι παράμετροι που αναλύονται από τη μορφολογία του περιφερικού ΣΜΔΕ μπορεί να είναι δυνητικά χρήσιμες για τη διάγνωση του ήπιου συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η μέτρηση της κλίσης του ανερχόμενου σκέλους του αρνητικού επάρματος του σύνθετου μυϊκού δυναμικού ενέργειας (ΣΜΔΕ) του βραχύ απαγωγού του αντίχειρα σε υγιείς μάρτυρες και η συσχέτισή της με άλλες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται συμβατικά για την εκτίμηση της φυσιολογικής ή μη αγωγιμότητας των κινητικών, αλλά και των αισθητικών ινών του μέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Σαν μέτρο της κλίσης χρησιμοποιήθηκε το ύψος του δυναμικού που καταγράφηκε παράλληλα με το ΣΜΔΕ, αλλά με ζώνη διέλευσης 1kHz-10kHz, δηλαδή με αποκοπή όλων των συχνοτήτων κάτω από το 1kHz, το οποίο παριστά αρκετά πιστά την πρώτη παράγωγο του ΣΜΔΕ. Εκτιμήθηκαν τα δεδομένα από αμφότερα τα άνω άκρα (αριθμος χεριών: 100) 50 υγιών μάρτυρων και βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του ύψους του πρώτου κινητικού αρνητικού επάρματος (1kHz-10kHz) και του ύψους και του εμβαδού του αρνητικού κινητικού επάρματος (10Hz-10kHz). Επιπρόσθετα, το ύψος του πρώτου κινητικού αρνητικού επάρματος (1kHz-10kHz) βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον τελικό κινητικό χρόνο καθώς και με την ταχύτητα αισθητικής αγωγής του μέσου νεύρου του τμήματος καρπός-δείκτης. Σε μελλοντικές έρευνες μένει να αποδειχθεί η χρησιμότητα της παραμέτρου της κλίσης στη διερεύνηση της αρχόμενης απομυελίνωσης, όπως ακόμα, εκείνη του συνδυασμού της με άλλες παραμέτρους του ΣΜΔΕ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σύνθετο μυϊκό δυναμικό ενέργειας, Βραχύς απαγωγός του αντίχειρα, Υψιπερατό φίλτρο, Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, Μέσο νεύρο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
42
Αριθμός σελίδων:
68

Kazakou Maria Master.pdf.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.