Επαγγελματική εξουθένωση στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται με πρόσφυγες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879644 88 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-24
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Τσώνη Σεβαστή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Γεράσιμος Κολαΐτης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Παπανικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επαγγελματική εξουθένωση στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται με πρόσφυγες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επαγγελματική εξουθένωση στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται με πρόσφυγες
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το πρόβλημα της επαγγελματικής εξουθένωσης ( burnout) έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι εργάζονται με πρόσφυγες αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για εμφάνιση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης και οι συνέπειες οι οποίες επακολουθούν σε ένα τέτοιο σύνδρομο, επηρεάζουν τόσο τους ίδιους τους εργαζομένους, όσο και την ποιότητα της φροντίδας την οποία παρέχουν στους ασθενείς τους. Οι λόγοι για τους οποίους τα ποσοστά είναι τόσο μεγάλα στον συγκεκριμένο πληθυσμό, ποικίλλουν και έχουν να κάνουν με ατομικούς παράγοντες αλλά και με τη δυσκολία του να εργάζεται κάποιος σε ένα πλαίσιο με ψυχικά ασθενείς, ειδικότερα αν πρόκειται για ανήλικους πρόσφυγες.
Σκοπός: Στη παρούσα εργασία διερευνήθηκε η εργασιακή εξουθένωση που βιώνουν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα αυτοί που εργάζονται με ανήλικους πρόσφυγες και τις οικογένειες τους και συγκρίθηκε η εμφάνιση του συνδρόμου σε αυτούς τους επαγγελματίες, σε σχέση με άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι δεν εργάζονται σε μονάδες με ανήλικους πρόσφυγες. Παράλληλα, διερευνήθηκε αν υπάρχει συσχέτιση της εργασιακής εξουθένωσης με διάφορους κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες των εργαζομένων.
Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν δύο ομάδες: 56 επαγγελματίες ψυχικής υγείας οι οποίοι εργάζονται με οικογένειες ανήλικων προσφύγων και 61 επαγγελματίες ψυχικής υγείας ανηλίκων που δεν εργάζονται κατά βάση με προσφυγικό πληθυσμό. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ανώνυμο ερωτηματολόγιο Maslach Burnout Inventory (ΜΒΙ) και μια φόρμα με κοινωνικό - δημογραφικά στοιχεία.
Αποτελέσματα: Ενώ και οι δύο ομάδες που ελέγχθηκαν παρουσίασαν υψηλά ποσοστά εργασιακής εξουθένωσης, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας οι οποίοι εργάζονται με οικογένειες ανήλικων προσφύγων παρουσίασαν στην πλειοψηφία τους υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας ανηλίκων που δεν απασχολούνται με προσφυγικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα, στην υποκλίμακα της "Συναισθηματικής Εξουθένωσης", η μέση βαθμολογία για τα άτομα που εργάζονταν σε με προσφυγικό πληθυσμό ήταν 38.3 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, οι οποίοι είχαν μέση βαθμολογία 25.2 (p-value<0.001). Στην υποκλίμακα της "Αποπροσωποποίησης" οι εργαζόμενοι με ανήλικους πρόσφυγες είχαν μέση βαθμολογία 19.1 έναντι 11.0 των εργαζομένων που εργάζονται με άλλους πληθυσμούς (p-value<0.001) και τέλος οι εργαζόμενοι με ανήλικους πρόσφυγες είχαν μέση βαθμολογία στην υποκλίμακα της "Προσωπικής Επίτευξης" 28.3 έναντι 23.3 (p-value<0.001), που δείχνει ότι είχαν χαμηλό μεν αίσθημα προσωπικής επίτευξης αλλά υψηλότερο σε σχέση με εργαζόμενους σε άλλες υπηρεσίες. Τέλος, όσον αφορά τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται με ανήλικους πρόσφυγες παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά εργασιακής εξουθένωσης στη διάσταση της συναισθηματικής εξουθένωσης και της αποπροσωποποίησης και χαμηλότερα στη διάσταση της προσωπικής επίτευξης, σε σχέση με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται με άλλους πληθυσμούς. Υψίστης σημασίας είναι η ανάγκη ύπαρξης περισσότερων μελετών γύρω από προγράμματα παρέμβασης, αλλά και τρόπους αντιμετώπισης του συνδρόμου
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εργασιακή εξουθένωση, Επαγγελματίες ψυχικής υγείας, Συνθήκες εργασίας, Ανήλικοι, Προσφυγικός πληθυσμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
131
Αριθμός σελίδων:
83
Tsoni Sevasti MSc.pdf (850 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο