Επανεξετάζοντας την κοινωνική σημασία της Φυσικής Αγωγής και τη θέση της στο σημερινό σχολείο

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2879687 738 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Τίτλος:
Επανεξετάζοντας την κοινωνική σημασία της Φυσικής Αγωγής και τη θέση της στο σημερινό σχολείο
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η Φυσική αγωγή (ΦΑ), ως μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από την ιδιαιτερότητά της , καθώς περιλαμβάνει την οργανωμένη και συστηματική κινητική δραστηριότητα των μαθητών/μαθητριών μέσα από βιωματικές και διαθεματικές προσεγγίσεις. Όπως επισημαίνεται από ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών δεδομένων μέσα από το παιχνίδι και τις αθλοπαιδιές καλλιεργούνται κοινωνικές δεξιότητες και σημαντικές κοινωνικές αξίες— όπως η δικαιοσύνη, το ομαδικό πνεύμα, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός προς τον αντίπαλο και τους κανόνες— που είναι απαραίτητες για μια ποιοτική κοινωνική συνύπαρξη. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μιας εν εξελίξει ποιοτικής έρευνας και εδράζεται σε μια ενδελεχή ανασκόπηση της σχετικής με αυτό το ζήτημα βιβλιογραφίας στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώνεται, αφ’ ενός η σημαντικότητα της ΦΑ για την προετοιμασία σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά ενεργών πολιτών και αφ’ ετέρου διαπιστώνεται ότι οι υλικοτεχνικές υποδομές και ο χρόνος που διατίθεται στο σχολικό πρόγραμμα για το μάθημα της ΦΑ λειτουργούν αναντίστοιχα για την πραγμάτωση των πολύπλευρων σκοπών που καλείται αυτή να εκπληρώσει. Συμπερασματικά και με βάση τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα, προτείνεται η αναδιαμόρφωση του σχολικού προγράμματος σχετικά με το μάθημα της ΦΑ προκειμένου να μπορούν να εφαρμοστούν επιπλέον καινοτόμα προγράμματα και να επιτευχθεί ο απώτερος σκοπός της δια βίου άσκησης.
Έτος δημοσίευσης:
2018
Συγγραφείς:
Χρυσή Γιοβάνη,
Ειρήνη Καμπερίδου,
Νικόλαος Πατσαντάρας
Εκδότης:
Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία
Τίτλος συνεδρίου:
Η Κοινωνιολογία και ο δημόσιος ρόλος της στην εποχή της μεταμόρφωσης του κόσμου
Σελίδες:
58
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσική Αγωγή, Κοινωνικές δεξιότητες, Αξίες, Δια βίου άσκηση, Σχολικό πρόγραμμα, Προετοιμασία κοινωνικά ενεργών πολιτών
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Στοιχεία έργου:
Γιοβάνη, Χ., Καμπερίδου, Ε., & Πατσαντάρας, Ν. (2018). ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, σελ. 58, στο Βιβλίο Περιλήψεων του 6ου Συνεδρίου της ΕΚΕ, «Η κοινωνιολογία και ο δημόσιος ρόλος της στην εποχή της μεταμόρφωσης του κόσμου»: 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΚΕ) - HELLENIC SOCIOLOGICAL SOCIETY (HSS), 28-31 Μαρτίου 2018 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΚΕ). Εισήγηση στις 31 Μαρτιού, στη Συνεδρία: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Αναφορές:
.
eke_conf_2018_programme_book_0(4).pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 

eke_conference_2018__book_of_abstracts_0.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο