Εφαρμογή των Zhang Νευρωνικών Δικτύων στο Δυναμικό Μοντέλο Leontief

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879802 198 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-26
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Σερέτης Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κατσίκης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή των Zhang Νευρωνικών Δικτύων στο Δυναμικό Μοντέλο Leontief
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εφαρμογή των Zhang Νευρωνικών Δικτύων στο Δυναμικό Μοντέλο Leontief
Περίληψη:
Ο Wassily Leontief ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Nobel οικονομίας το 1973, εισηγήθηκε το μοντέλο εισροών-εκροών το 1936 και περιέγραψε την αλληλεξάρτηση των βιομηχανικών προϊόντων. Απάντησε στο ερώτημα ποιο θα έπρεπε να είναι το επίπεδο παραγωγής των βιομηχανικών προϊόντων, που αλληλεξαρτώνται, σε μια συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση παραγωγής ώστε να ικανοποιείται η ολική ζήτηση αυτών.


Το δυναμικό μοντέλο Leontief είναι μια παραλλαγή του αρχικού μοντέλου η οποία όμως δεν θεωρεί τον χρόνο σταθερό.
Ο τύπος του δυναμικού μοντέλου είναι,
X(t)=A(t)X(t)+Y(t)+B(t)X'(t)

όπου X(t) είναι το διάνυσμα εξόδου ως προς το χρόνο, ο A(t) είναι ο πίνακας Leontief εισροών-εκροών, το B(t) είναι ο πίνακας κεφαλαίου και Y(t) είναι το διάνυσμα της τελικής ζήτησης.

Το παραπάνω πρόβλημα, εμφανίζεται σε διάφορες μορφές, για παράδειγμα όταν οι πίνακες A, B, Y είναι χρονικά αμετάβλητοι, ή όταν είναι χρονικά μεταβαλλόμενοι και ο πίνακας B(t) είναι α) αντιστρέψιμος ή β) μη αντιστρέψιμος.

Στην περίπτωση όπου ο B(t) είναι μη αντιστρέψιμος δουλεύουμε με την βοήθεια των γενικευμένων αντίστροφων χρονικά μεταβαλλόμενων πινάκων.

Τα τεχνικά νευρωνικά δίκτυα αρχικά προτάθηκαν ως ένα μαθηματικό μοντέλο προσομοίωσης της πολύπλοκης λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, πρόκειται για ένα αλγοριθμικό κατασκεύασμα το οποίο εμπίπτει στον τομέα της υπολογιστικής νοημοσύνης και χρησιμεύει στην επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων.


Ο Υ. Zhang, πρότεινε έναν τύπο νευρικών δικτύων που ονομάζεται Zhang Dynamics (ZD) για τον υπολογισμό του αντιστρόφου χρονικά μεταβαλλόμενου πίνακα.
Το ZD μοντέλο βασίζεται σε μια ειδικού τύπου συνάρτηση σφάλματος, η οποία μπορεί να επιτύχει εκθετική σύγκλιση της μεθόδου.


Το δυναμικό μοντέλο Zhang έχει εφαρμοστεί σε πολλά υπολογιστικού τύπου προβλήματα και κυρίως στη ρομποτική.
Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το δυναμικό μοντέλο Leontief με την βοήθεια των νευρωνικών δικτύων, και πιο συγκεκριμένα με τη βοήθεια της μεθόδου του Zhang για την αντιστροφή ή τη γενικευμένη αντιστροφή χρονικά μεταβαλλόμενων πινάκων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Leontief, Zhang, Νευρωνικά Δίκτυα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
14
Αριθμός σελίδων:
44

mainfinal.pdf
759 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.