Όταν δεν επιθυμούν ένα παιδί

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879838 176 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-26
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Βάγια Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασλαματζής Γρηγόριος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Λαζαράτου Ελένη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπανικολάου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Όταν δεν επιθυμούν ένα παιδί
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Όταν δεν επιθυμούν ένα παιδί
Περίληψη:
Η λέξη τραύμα είναι μια έννοια η οποία αποτελεί την θεμέλιo λίθο πάνω στην
οποία οικοδομήθηκε η θεωρία της ψυχανάλυσης. Ο Freud αναζητώντας την
αιτιοπαθογένεση των διαφόρων ψυχικών διαταραχών οδηγήθηκε από το μεμονωμένο
τραύμα στην διατύπωση της έννοιας της τραυματικής κατάστασης. Ο ρόλος του
πρωτογενούς ψυχικού τραύματος και η συσχέτισή του με την παθογένεση σοβαρών
ψυχικών διαταραχών έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από πολλούς ψυχαναλυτές
αρχής γενομένης από τον Freud (Μελέτες για την υστερία, 1895) και τον Ferenczi
(Το μη επιθυμητό παιδί και η ενόρμηση θανάτου, 1929). Η υπό εξέταση ειδική
τραυματική κατάσταση είναι αυτή του μη επιθυμητού παιδιού όπως διατυπώθηκε στο
άρθρο του Ferenzci «Το μη επιθυμητό παιδί και η ενόρμηση του θανάτου», 1929.
Κεντρική ιδέα του άρθρου είναι ότι τα μη ευπρόσδεκτα παιδιά χαρακτηρίζονται από
μια έλλειψη επιθυμίας για ζωή, έχουν μια αίσθηση κενού, αισθήματα κατωτερότητας,
χαμηλή αυτοεκτίμηση και μια ροπή προς την σωματική ασθένεια με την έννοια ότι
πεθαίνουν εύκολα και πρόθυμα, διότι από πολύ νωρίς έχουν βιώσει τα συνειδητά και
ασυνείδητα σημάδια της αδιαφορίας από την πλευρά της μητέρας. Ο Freud έχει
τονίσει ότι ο ψυχισμός του ανθρώπου κυβερνάται από μια βασική σύγκρουση
ανάμεσα στην ενόρμηση της ζωής και στην ενόρμηση του θανάτου, όπου και οι δύο
θεμελιώδεις ενορμήσεις διαπλέκονται σε διαφορετικές αναλογίες, δημιουργώντας μια
σχετική ισορροπία στον ψυχισμό, (1920). Ο σκοπός της ενόρμησης της ζωής είναι η
σύνδεση, η δημιουργία μεγαλύτερων ενοτήτων, ενώ ο σκοπός της ενόρμησης του
θανάτου είναι η αποσύνδεση, η επιστροφή στην ανόργανη κατάσταση. Ο Andre
Green επισημαίνει την αποαντικειμενοτρόπο λειτουργία της ενόρμησης του θανάτου,
με την έννοια της αποεπένδυσης. Θεωρεί ότι η πιο χαρακτηριστική έκφανση της
καταστροφικότητας της ενόρμησης του θανάτου είναι η απόσυρση της επένδυσης
(1999). Η αποεπένδυση του εαυτού μπορεί λοιπόν να είναι αποτέλεσμα της μη
επένδυσης του ανεπιθύμητου παιδιού από το αντικείμενό του.
Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη της συσχέτισης που
υπάρχει ανάμεσα στην μη επιθυμία για ένα παιδί ή τη μη επένδυση του, που
αποτελούν ένα πρώιμο ψυχικό τραύμα και την επακόλουθη κυριαρχία των διάφορων
εκφάνσεων της ενόρμησης του θανάτου στον ψυχισμό του παιδιού. Η έλλειψη της
επένδυσης παράγει μια ανισορροπία στη μείξη των δύο ενορμήσεων , με επακόλουθο
οι διάφορες εκφάνσεις της ενόρμησης του θανάτου να κυριαρχούν στον ψυχισμό του
ατόμου. Η γέννηση του ψυχισμού ενός ατόμου λαμβάνει χώρα μέσα στον ψυχισμό
των γονέων, στην φαντασίωση τους, δηλαδή στην επιθυμία να αποκτήσουν ένα παιδί
(Schechter S.D. 2017). Το τραύμα δεν προκαλείται μόνο από πράξεις ή γεγονότα
αλλά και από τις επιθυμίες ή μη των γονέων, συνεπώς από την έλλειψη της επένδυσης
στο βρέφος. Πρόκειται για ένα τραύμα που είναι συνέπεια των ψυχικών διαδικασιών
της μητέρας, της μη αναγνώρισης από το αντικείμενο. Μια «τραυματική κατάσταση»
που εκτείνεται στις φαντασιώσεις των γονέων πριν τη σύλληψη του παιδιού.
Επιπλέον, και με ποιον τρόπο αυτή η αρχική απουσία επιθυμίας ή επένδυσης καθώς
και η καταστροφικότητα θα εμφανιστεί μέσα σε μια ψυχαναλυτική διαδιακασία. Θα
εξεταστεί, δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αναπαράγονται τόσο στην θεραπεία, στην
μεταβίβαση – αντιμεταβίβαση, όσο και στις σχέσεις του στην καθημερινή ζωή.
Πρόκειται για μια εννοιολογική μελέτη του όρου του «μη επιθυμητού
παιδιού» ως πρώιμο ψυχικό τραύμα. Στηρίζεται κυρίως στην βιβλιογραφική
ανασκόπηση (επιστημονικά άρθρα, βιβλία) και σε κλινικό υλικό περιπτώσεων, όπου
η διαπλοκή των εξεταζόμενων εννοιών αναδεικνύεται μέσα στη θεραπεία και κυρίως
πριν την έναρξη της θεραπείας, με στόχο να διερευνήσει τη συσχέτιση που πιθανόν
να υπάρχει ανάμεσα στην μη επιθυμία και στην ενόρμηση του θανάτου και να
εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα. Η παρούσα μελέτη θα δώσει τη δυνατότητα να
διαφανεί μέσα από το κλινικό υλικό η χρησιμότητα της γνώσης αυτών των εννοιών
και πώς αυτές αλληλεπιδρούν ώστε να παράξουν ένα «τραύμα».
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Τραύμα, Μη επιθυμία, Έλλειψη επένδυσης, Αρνητικό, Ενόρμηση Θανάτου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
58
Αριθμός σελίδων:
60
Vagia Christina MSc.pdf (564 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο