Επιπτώσεις των μέτρων μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής στα κυριότερα νομίσματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879980 225 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-08-01
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Καλόγρηας Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Καινούργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας IV - Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Αθήνας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιπτώσεις των μέτρων μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής στα κυριότερα νομίσματα
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επιπτώσεις των μέτρων μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής στα κυριότερα νομίσματα
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει τις επιδράσεις που έχουν οι μη συμβατικές πολιτικές των κεντρικών τραπεζών (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Αμερικής) στα κυριότερα νομίσματα (EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD).
Οι κεντρικές τράπεζες θεσπίζουν τη νομισματική πολιτική για να αλλάξουν το μέγεθος της προσφοράς χρήματος και το ρυθμό ανάπτυξής της. Αυτό γίνεται συνήθως με τη στόχευση των επιτοκίων, τον καθορισμό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών και την ανάληψη πράξεων ανοικτής αγοράς με κρατικούς τίτλους. Σε περιόδους σοβαρής οικονομικής ύφεσης, τα εργαλεία αυτά περιορίζονται καθώς τα επιτόκια πλησιάζουν το μηδέν και οι εμπορικές τράπεζες ανησυχούν για τη ρευστότητα.
Έτσι, τα μέτρα μη συμβατικής πολιτικής έρχονται να βοηθήσουν τις κεντρικές τράπεζες να φέρουν την ισορροπία, την ανάκαμψη και την σταθερότητα στις χώρες τους. Έχουν ως στόχο την υποστήριξη της οικονομίας και την παροχή περαιτέρω κινήτρων σε περιόδους όπου η αποτελεσματικότητα των συμβατικών εργαλείων φαίνεται να έχει εξαντληθεί, ιδίως όταν το επιτόκιο πολιτικής φτάνει στο μηδενικό κατώτατο όριο. Υπάρχει μια ζωντανή συζήτηση για το ρόλο που είχαν τα ασυνήθιστα εργαλεία και τι θα έπαιζε αυτός ο ρόλος στη μελλοντική χάραξη πολιτικής. Η συζήτηση αυτή περιλαμβάνει, εν μέρει, μια εκτίμηση του πραγματικού κόστους και των οφελών αυτών των μέσων.
Η συμμετοχή σε πράξεις ανοικτής αγοράς με άλλα μέσα εκτός από τα κρατικά ομόλογα, όπως παραδείγματος χάρη τα ενυπόθηκα χρεόγραφα, μπορεί να βοηθήσει σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτό αναφέρεται ως ποσοτική χαλάρωση (Quantitative Easing - Ποσοτική Χαλάρωση). Όταν η Ποσοτική Χαλάρωση δεν είναι αρκετή, η τράπεζα μπορεί να εισέλθει σε άλλες αγορές και να σηματοδοτήσει στην αγορά ότι θα εφαρμόσει μια επεκτατική πολιτική για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ακόμα και θα στραφεί στην εφαρμογή αρνητικού ονομαστικού επιτοκίου.
Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικές επιδράσεις και στα τρία εξεταζόμενα νομίσματα. Υπάρχουν αλληλεπιδράσεις και έντονες συσχετίσεις μεταξύ τους και μεγάλα διαστήματα πτωτικής πορείας και αστάθειας.
Με την εφαρμογή του μοντέλου APARCH (1,1), τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων (EUR/GBP/JPY), για τα προγράμματα που εφάρμοσαν η FED και η ECB από το 2013 ως το 2018, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ανακοινώσεις των δύο κεντρικών τραπεζών προκαλούν άμεση υποτίμηση της λίρας και του γιεν, αντίστοιχα, ενώ δεν υπάρχει μεγάλη επίδραση στις αντίστοιχες διαφορές για το νόμισμα του ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των ανακοινώσεων Ποσοτικής Χαλάρωσης από την FED και την ΕΚΤ και μια σαφή τάση στις αντιδράσεις των επενδυτών. Από την άλλη πλευρά, το ευρώ παρουσιάζει καθυστέρηση και συνοδεύεται από κάποια μεταβλητότητα, όχι ιδιαίτερα μεγάλη όμως σε όλες τις υποπεριόδους των ανακοινώσεων, γεγονός που υποδηλώνει ασαφές μήνυμα μελλοντικών δράσεων νομισματικής πολιτικής για τους επενδυτές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ποσοτική Χαλάρωση, EKT(ECB), FED,QE, Μοντέλο Aparch, Ευρώ, λίρα, γιεν
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
44
Καλόγρηας Γιώργος ΕΚΠΑ_Final.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο