"Ληστές-Ληστεία και κοινωνία στον Ελλαδικό χώρο κατά την οθωνική περίοδο"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880650 86 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-09-11
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ράμμος Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δημοσθένης Δασκαλάκης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μαρία Δημάκη-Ζώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
"Ληστές-Ληστεία και κοινωνία στον Ελλαδικό χώρο κατά την οθωνική περίοδο"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
"Ληστές-Ληστεία και κοινωνία στον Ελλαδικό χώρο κατά την οθωνική περίοδο"
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία μελετά το ζήτημα της ληστείας κατά την περίοδο βασιλείας του Όθωνα στην Ελλάδα, δηλαδή μεταξύ των ετών 1833-1862. Αρχικά, δίνεται μία συνοπτική παρουσίαση του ιστορικού πλαισίου εντός του οποίου έκανε την εμφάνισή του το φαινόμενο της ληστείας στην οθωνική περίοδο και παρουσιάζεται η προσπάθεια των Βαυαρών ηγεμόνων, αρχικά της Αντιβασιλείας και στη συνέχεια του Όθωνα, να καταστήσουν την Ελλάδα ένα μοντέρνο ευρωπαϊκό κράτος και η σύγκρουσή τους με τις ηγεμονικές ομάδες της προεπαναστατικής περιόδου και τους αγωνιστές της Επανάστασης. Ακολούθως, εξετάζονται οι φάσεις ανάπτυξης του ληστρικού ζητήματος. Στην πρώτη φάση ανάπτυξης του φαινομένου (1833-1843/4) γίνεται αναφορά στις συνθήκες οι οποίες ευνόησαν την εκδήλωσή του και στις ξεχωριστές μορφές ληστείας. Στη δεύτερη φάση ανάπτυξης (1844-1853) εξηγούνται οι λόγοι που το ληστρικό ζήτημα σημειώνει έξαρση. Τέλος, η επιδείνωση του ληστρικού ζητήματος στην τρίτη φάση ανάπτυξης (1854-1862) αποτελεί συνάρτηση διαφόρων παραγόντων (εσωτερικής κι εξωτερικής φύσεως).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Ληστεία, Όθων, Ληστοσυμμορία, Παραμεθόριος, Ύπαιθρος, Βαυαροί.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
387
Αριθμός σελίδων:
110

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.