Μέτρηση ικανοποίησης των χρηστών από τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881275 176 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-09-24
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μπουραζά Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τούντας Γ., Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καντζανού Μ., Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σουλιώτης Κ., Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επιβλέπων
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέτρηση ικανοποίησης των χρηστών από τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μέτρηση ικανοποίησης των χρηστών από τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)
Περίληψη:
Θεωρητικό υπόβαθρο : Η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών από την υγειονομική φροντίδα που λαμβάνουν αποτελεί έναν από τους βασικότερους δείκτες μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών ενός οργανισμού. Είναι αλληλένδετες έννοιες καθώς η ικανοποίηση, το κατά πόσο δηλαδή ο χρήστης είναι ευχαριστημένος ή δυσαρεστημένος από τις υπηρεσίες που λαμβάνει, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως προς την συνεχή βελτίωση της ποιότητας.
Σκοπός : Η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών από τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Υλικό – Μέθοδος : Το υλικό της έρευνας προήλθε από δείγμα 186 χρηστών των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ Η μέθοδος δειγματοληψίας ήταν η τυχαία δειγματοληψία και η μέθοδος συμπλήρωσης ήταν η αυτοσυμπλήρωση. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με 16 κλειστού τύπου ερωτήσεις και 2 ανοιχτού τύπου.
Αποτελέσματα: Η συνολική ικανοποίηση επηρεάζεται κυρίως από την εκπαίδευση, τον χρόνο αναμονής από την τηλεφωνική επικοινωνία μέχρι την πραγματοποίηση του ραντεβού, την αναμονή στο χώρο της εξέτασης και την εκτιμώμενη κατάσταση της υγείας των ερωτηθέντων. Πιο συγκεκριμένα, η συνολική ικανοποίηση έχει υψηλή συσχέτιση με την εκτιμώμενη κατάσταση της υγείας του συμμετέχοντος και τον χρόνο αναμονής μεταξύ τηλεφωνικής επικοινωνίας και πραγματοποίησης του ραντεβού.
Συμπεράσματα : Η ικανοποίηση των ερωτηθέντων από τις υγειονομικές υπηρεσίες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι υψηλή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα υπηρεσιών υγείας, Ικανοποίηση, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Ασθενής
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
86
Αριθμός σελίδων:
124
Bouraza Ioanna MSc.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο