Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και πιστοποίηση σε νοσοκομεία της Α' ΥΠΕ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881438 456 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-09-25
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Βυθούλκας Διονύσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καντζανού Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Τούντας Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σουλιώτης Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και πιστοποίηση σε νοσοκομεία της Α' ΥΠΕ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και πιστοποίηση σε νοσοκομεία της Α' ΥΠΕ
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η ένταξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στα δημόσια νοσοκομεία της Α΄ ΥΠΕ στα πλαίσια Τυποποίησης Υγείας δύναται να προσδώσει την απαιτούμενη ευελιξία και αξιοπιστία στα νοσοκομεία αυτά και ταυτόχρονα να απελευθερώσει την ανάπτυξη στον Δημόσιο Τομέα Υγείας, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση τόσο των στελεχών του νοσοκομείου όσο και των χρηστών-ασθενών. Ωστόσο, στην πράξη, φαίνεται ότι η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας είναι αρκετά περιορισμένη στα 24 νοσοκομεία αυτά.
Σκοπός: Η παρούσα μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία, επιχειρεί να καταγράψει τις ακριβείς πιστοποιήσεις/ διαπιστεύσεις που διαθέτουν τμήματα των Νοσοκομείων της Α΄ ΥΠΕ και τους λόγους που δυσχεραίνουν την εγκατάσταση ΣΔΠ στα νοσοκομεία αυτά.
Υλικό-Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε χρήση ερωτηματολογίου το οποίο προσπαθεί να συλλέξει τους παράγοντες που φαίνεται να δυσχεραίνουν την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας αλλά και να συλλέξει προτάσεις για την απαλοιφή των τελευταίων. Ακόμη λήφθηκαν στοιχεία από τους υπεύθυνους ποιότητας των νοσοκομείων της Α΄ ΥΠΕ και ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις βάσεις Pubmed,Google Scholar, Springer link με λέξεις κλειδιά: συστήματα διαχείρισης ποιότητας, ποιότητα υγείας, πρωτόκολλα ποιότητας, διαπίστευση, οργανισμοί διαπίστευσης.
Αποτελέσματα: Η ένταξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στα δημόσια νοσοκομεία της Α΄ ΥΠΕ στα πλαίσια Τυποποίησης Υγείας δύναται να προσδώσει την απαιτούμενη ευελιξία και αξιοπιστία στα νοσοκομεία αυτά και ταυτόχρονα να απελευθερώσει την ανάπτυξη στον Δημόσιο Τομέα Υγείας, εξασφαλίζοντας έτι την ικανοποίηση τόσο των στελεχών του νοσοκομείου όσο και των χρηστών-ασθενών.
Συμπεράσματα: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τα δημόσια νοσοκομεία είναι θεμελιώδους σημασίας τόσο για την υγεία και την ικανοποίηση των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας, όσο και για την βελτίωση της οικονομίας του κράτους και την συλλογική αναβάθμιση του τομέα της δημόσιας υγείας, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, Ποιότητα υγείας, Πρωτόκολλα ποιότητας, Διαπίστευση, Οργανισμοί διαπίστευσης, Α΄ ΥΠΕ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
59
Αριθμός σελίδων:
124
Dionisios Vythoulkas Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο