Το οικονομικό αποτύπωμα των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881448 144 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-09-25
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Γκενεράλη Ηλιάνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καντζανού Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Τούντας Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το οικονομικό αποτύπωμα των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το οικονομικό αποτύπωμα των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας
Περίληψη:
Από το παρελθόν, μέχρι και σήμερα οι ενδο-νοσοκομειακές λοιμώξεις
βάρυναν τα εκάστοτε συστήματα υγείας. Σήμερα, οι λοιμώξεις χειρουργικού
πεδίου αποτελούν συχνά σοβαρές νοσοκομειακές λοιμώξεις, που απασχολούν
το ευρύ επιστημονικό κοινό.
Στην εν λόγω έρευνα, μελετήθηκε η οικονομική επιβάρυνση των
λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου σε δημόσιο νοσοκομεία της Αττικής ο
αντίκτυπος αυτών των λοιμώξεων στον συνολικό προϋπολογισμό του
νοσοκομείου. Βασιζόμενοι στον τρόπο μελέτης των Graves et al (2010), με την
θεωρία των Ps και Qs, μελετήθηκε το οικονομικό αποτύπωμα των λοιμώξεων
χειρουργικού πεδίου ως προς το συνολικό προϋπολογισμό του νοσοκομείου
μελέτης.
Βρέθηκε ότι συνολικό κόστος ανερχόταν στο 4,13% του συνολικού
προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσό το οποίο ανέρχεται στο 392.637,60€
επιπλέον, ποσό αξιοσημείωτα σημαντικό.
Επομένως, δεδομένης της ανάγκης του καλύτερου οικονομικού ελέγχου
και της βιωσιμότητας των ελληνικών νοσοκομείων, πληθώρα μέτρων όπως
πληρέστερη καταγραφή και φυσικά ορθότερη πρόληψη και αντιμετώπιση θα
ήταν σκόπιμο να ληφθούν.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η περαιτέρω μελέτη του αντικειμένου της
οικονομικής αξιολόγησης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, θα μπορούσε
να βοηθήσει αρκετά στην καταγραφή του οικονομικού αποτυπώματος κάθε
είδους λοίμωξης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νοσοκομειακές Λοιμώξεις, Λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου, Κόστος, Ελλάδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
76
Gkenerali Iliana Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο