Ο ρόλος του ηγέτη στους επαγγελματίες υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881469 169 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-09-25
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μαντζουράτου Χρυσούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπαμίδης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ, Επιβλέπων
Τούντας Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καντζανού Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος του ηγέτη στους επαγγελματίες υγείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος του ηγέτη στους επαγγελματίες υγείας
Περίληψη:
Η έννοια της ηγεσίας έχει συζητηθεί ενδελεχώς στην παγκόσμια βιβλιογραφία μέσα από διάφορες προσεγγίσεις. Ο ηγέτης – επαγγελματίας υγείας πρέπει να διακρίνεται από ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών με σκοπό την ανάπτυξη και άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας στους υφισταμένους του στον ιδιόμορφο εργασιακό χώρο του νοσοκομείου. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις και τα θετικά στυλ ηγεσίας που θα συζητήσουμε στο πρώτο κεφάλαιο, αν και όταν γίνουν πράξη στον χώρο της Υγείας, θα επιφέρουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα, στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Σκοπός: Η παρούσα εργασία σκοπεύει να αναδείξει την θεωρητική προσέγγιση του ρόλου του ηγέτη στους επαγγελματίες υγείας/ νοσηλευτές και ιατρούς, καθώς και την αναγκαιότητα εφαρμογής μεθόδων αποτελεσματικής ηγεσίας στο χώρο του νοσοκομείου.
Υλικό και Μέθοδος: Η εργασία υλοποιήθηκε μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης της ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας κυρίως των τελευταίων είκοσι ετών. Αναζητήθηκε και αντλήθηκε υλικό μέσω διεθνών (Pubmed, Medline, Cinahl) και ελληνικών (Iatrotek) ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, σχετικά με τις έννοιες ηγεσία, παρακίνηση, αποτελεσματική ηγεσία και εργασιακή ικανοποίηση στο χώρο της υγείας καθώς και μέσω ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της Νοσηλευτικής Βιβλιοθήκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου και του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Το υλικό που συμπεριλήφθηκε στην ανασκόπηση καθορίστηκε έπειτα από τον ορισμό των κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού.
Συμπεράσματα: Οι ηγέτες πρέπει να είναι παθιασμένοι και δυναμικοί, να έχουν παρακινητική επιρροή στους υφισταμένους τους. Η ανάγκη για εξέλιξη στην ιεραρχία της νοσηλευτικής υπηρεσίας χρειάζεται να υποστηρίζεται και να αξιολογείται με εμπιστοσύνη και διάλογο για αποφυγή ανταγωνιστικού κλίματος. Τα άτομα με καινοτόμες ιδέες, με αγάπη για την πρόοδο, για τη γνώση και με διοικητικές ικανότητες σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον προάγονται και εξελίσσονται ανάλογα από τη νοσηλευτική υπηρεσία. Οι ιατροί - ηγέτες καλό είναι να επιδιώκουν την καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τους υφιστάμενους τους, με την παράλληλη προσφορά ικανοποιητικού χρόνου, ώστε οι τελευταίοι να συνηθίσουν στις υπάρχουσες και διαρκώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Τέλος, σε θέσεις προϊσταμένων / διευθυντών πρέπει να τοποθετούνται άτομα που εκτός από τη γνώση του αντικειμένου, θα διαθέτουν όραμα, διοικητικές γνώσεις, ηγετικές, επικοινωνιακές ικανότητες και συναισθηματική νοημοσύνη, έτσι ώστε η ιατρική ηγεσία να αναμορφωθεί.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ηγεσία, Ηγέτης, Μετασχηματιστική Ηγεσία, Όραμα, Αποτελεσματική Ηγεσία στην Υγεία, Επαγγελματίες Υγείας, Νοσηλευτική Ηγεσία, Παρακίνηση, Εργασιακή Ικανοποίηση, Ηγετικός Ρόλος Ιατρών, Επικοινωνία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
196
Αριθμός σελίδων:
83
Mantzouratou Chrysoula MSc.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο