Αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την διαδικασία παραλαβής - παράδοσης των ασθενών (Clinical Handover) από τα πληρώματα των ασθενοφόρων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881808 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-02
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Σκούτας Περικλής
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γκρινιάτσος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Καραβοκυρός Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πικουλής Εμμανουήλ, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την διαδικασία παραλαβής - παράδοσης των ασθενών (Clinical Handover) από τα πληρώματα των ασθενοφόρων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την διαδικασία παραλαβής - παράδοσης των ασθενών (Clinical Handover) από τα πληρώματα των ασθενοφόρων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.
Περίληψη:
Οι μελέτες για την διαδικασία της παραλαβής - παράδοσης των ασθενών που συμπεριλήφθηκαν οι περιπτώσεις εκείνες που αφορούν την μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Σημαντική προσοχή δόθηκε στα σημεία πριν και κατά τη διάρκεια της παράδοσης των ασθενών μεταξύ του πληρώματος των ασθενοφόρων και του νοσηλευτικού προσωπικού. Τα ζητήματα που εντοπίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, προέρχονταν από διάφορες χώρες, και μπορούν να παρέχουν μία εικόνα, ώστε να γίνει ενημέρωση και βελτίωση των πρακτικών παράδοσης και των υπηρεσιών των ασθενοφόρων. Από την βιβλιογραφική αναζήτηση προέκυψε μία ολοένα αυξανόμενη δραστηριότητα στη δημοσίευση ερευνών, οι οποίες όμως κατά βάση προέρχονται από τις Η.Π.Α., την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Βόρεια Ευρώπη. Τα προβληματικά σημεία που εντοπίστηκαν ομαδοποιήθηκαν σε 4 κατηγορίες: Μέσα και τρόποι επικοινωνίας, Περιβάλλον επικοινωνίας, Επαγγελματικές σχέσεις και Τυποποίηση της διαδικασίας παράδοσης των ασθενών. Τέλος, αναφέρθηκαν οι προτάσεις για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης στην Ελληνική πραγματικότητα για την αξιολόγηση και την βελτίωση των πρακτικών που εφαρμόζονται στο πεδίο αυτό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Παραλαβή - παράδοση ασθενών, Ασθενοφόρο, ΤΕΠ, Ανασκόπηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
45
Αριθμός σελίδων:
41
Διπλωματική- Σκούτας Π..pdf (918 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο