Κοινωνικοοικονομική προσέγγιση ασθενών με φυματίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882046 75 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-07
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Νιοκαστρίτη Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πικουλής Εμμανουήλ, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Γεωργόπουλος Σωτήριος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καραβοκυρός Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κοινωνικοοικονομική προσέγγιση ασθενών με φυματίωση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κοινωνικοοικονομική προσέγγιση ασθενών με φυματίωση
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η φυματίωση αποτελεί σημαντικό θέμα τόσο κλινικού ενδιαφέροντος όσο και δημόσιας υγείας. Η σταδιακή αύξηση τόσο της επίπτωσης όσο και της ανθεκτικότητας του μυκοβακτηριδίου tuberculosis στα αντιφυματικά φάρμακα έχει παρατηρηθεί έντονα και έχει αποδειχθεί ως μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου, καθώς και η νοσηλεία ασθενών σε ΜΕΘ για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επίσης, έχει παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων φυματίωσης σε ασθενείς που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης του κοινωνικού και οικονομικού προφίλ των ασθενών και η συσχέτιση των κοινωνικών παραγόντων με την έναρξη και την πορεία της νόσου.
Υλικό και Μέθοδοι: Εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν σε ασθενείς που επισκέπτονται το αντιφυματικό ιατρείο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». Το συνολικό δείγμα των ασθενών που ερωτήθηκε ανέρχεται στα 150 άτομα. Επίσης, λήφθηκαν στοιχεία από τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών. Μέσω του ερωτηματολογίου διερωτήθηκαν πληροφορίες για το προφίλ αυτών των ασθενών και σχετικά με τη διαχείριση της νόσου ( πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, φαρμακευτική αγωγή, κλπ ).
Αποτελέσματα: Το συνολικό δείγμα αποτελείται από 150 ασθενείς. Οι περισσότεροι ασθενείς ( 64,4% ) ήταν αρρένες, η πλειοψηφία διέμενε στην Αττική ( 72,4% ) και η επικρατούσα ηλικιακή ομάδα ήταν αυτή των 31 – 40 ετών ( 24,2% ). Οι ασθενείς διαβιούσαν ομαδικά σε ποσοστό 15,2%, ενώ 107 ασθενείς ήταν μετανάστες. Σχετικά με τη χρονική διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα τα υψηλότερα ποσοστά βρέθηκαν μεταξύ ατόμων που διέμειναν στη χώρα μας από 2 έως 8 έτη.
Συμπεράσματα: Η συσχέτιση του ρόλου των ευάλωτων πληθυσμών με την εξέλιξη της νόσου και η σημασία των κοινωνικών χαρακτηριστικών των ασθενών στην πορεία της νόσου. Η αδυναμία χορήγησης της αγωγής σχετίζεται με κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των ασθενών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Φυματίωση, Μυκοβακτηρίδιο Tuberculosis, Κοινωνικό προφίλ, Οικονομικό προφίλ, Μετανάστευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
52
Αριθμός σελίδων:
59

ChristinaNiokastritiMSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.