Σχετική συμμετοχή ποδιών και χεριών στην εφαρμογή δύναμης και την ταχύτητα κολύμβησης

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2882095 58 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-04
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τουμπέκης Ανάργυρος, Επίκουρος Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχετική συμμετοχή ποδιών και χεριών στην εφαρμογή δύναμης και την ταχύτητα κολύμβησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχετική συμμετοχή ποδιών και χεριών στην εφαρμογή δύναμης και την ταχύτητα κολύμβησης
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να υπολογιστεί η ποσοστιαία συμμετοχή των χεριών και ποδιών στην κανονική και την προσδεμένη κολύμβηση, σε κολυμβήτριες ηλικίας 10-11 και 14-15 ετών. Στη μελέτη συμμετείχαν δύο ομάδες από 10 κολυμβήτριες (Ομάδα Α: 14,5±0,5 ετών, Ομάδα Β: 10,4±0,6 ετών). Μετά από προκαθορισμένη προθέρμανση, οι κολυμβήτριες, πραγματοποίησαν προσπάθειες 25 μέτρων με i) ελεύθερη κολύμβηση, ii) κολύμβηση μόνο με χέρια, iii) κολύμβηση μόνο με πόδια καταβάλλοντας μέγιστη ένταση και αποκατάσταση μεταξύ τους 20 λεπτά. Σε επόμενη ημέρα οι κολυμβήτριες πραγματοποίησαν προσπάθειες προσδεμένης κολύμβησης διάρκειας 30 δευτερόλεπτων καταβάλλοντας μέγιστη προσπάθεια με i) κανονική κολύμβηση, ii) κολύμβηση μόνο με χέρια, iii) κολύμβηση μόνο με πόδια. Η ταχύτητα στην ανεμπόδιστη κολύμβηση ήταν υψηλότερη στην ομάδα Α συγκριτικά με την ομάδα Β (1,67±0,11 έναντι 1,38±0,11 m/s, p<0,05) και στην κανονική κολύμβηση σε σύγκριση με την κολύμβηση μόνο με χέρια ή μόνο με πόδια και στις δύο ομάδες (p<0,05). Η δύναμη κατά την προσδεμένη κολύμβηση ήταν υψηλότερη στον ομάδα Α συγκριτικά με την ομάδα Β (66,9±10,1 έναντι 40,7±3,9 Ν, p<0,05) και υψηλότερη στην κανονική προσδεμένη κολύμβηση σε σύγκριση με την προσδεμένη κολύμβηση μόνο με χέρια ή μόνο με πόδια Η ποσοστιαία συμμετοχή των χεριών (ομάδα Α, προσδεμένη: 78±8, ανεμπόδιστη: 91±4%, ομάδα Β, προσδεμένη: 77±8, ανεμπόδιστη: 88±4%) και των ποδιών (ομάδα Α, προσδεμένη: 42±5, ανεμπόδιστη: 77±5, ομάδα Β, προσδεμένη: 39±5, ανεμπόδιστη: 75±5%) βρέθηκε να είναι αυξημένη κατά την ανεμπόδιστη συγκριτικά με την προσδεμένη κολύμβηση και στις δύο ομάδες (p<0,05) χωρίς να διαφέρει μεταξύ ομάδων (p>0,05). Παρά το γεγονός ότι η προωθητική δύναμη των ποδιών εμφανίζεται περιορισμένη στην προσδεμένη κολύμβηση, φαίνεται ότι η συμμετοχή τους στη συνολική προώθηση κατά την ανεμπόδιστη ελεύθερη κολύμβηση είναι σημαντική.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
κολύμβηση, δύναμη, κορίτσια, προσδεμένη κολύμβηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
38
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΤΕΛΙΚΗ_26-9-2019.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο