Παράγοντες επικινδυνότητας και ανθεκτικότητας που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργαζόμενων με πρόσφυγες στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882097 138 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-04
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Χολέβα Μαρία-Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φοίβη Σπέη, Εργοθεραπεύτρια-Ψυχολόγος, PhD Health Psychology, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων, Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες επικινδυνότητας και ανθεκτικότητας που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργαζόμενων με πρόσφυγες στην Ελλάδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παράγοντες επικινδυνότητας και ανθεκτικότητας που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργαζόμενων με πρόσφυγες στην Ελλάδα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Μια εξελισσόμενη κρίση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αποτελεί η μαζική μετακίνηση πληθυσμών προς την Ευρώπη. Με αφορμή τη θεαματική αύξηση των προσφυγικών ροών στην Ελλάδα από το 2015 έως σήμερα, πληθώρα επαγγελματιών έχουν ασχοληθεί προσφέροντας υπηρεσίες στους μετακινούμενους πληθυσμούς, σε διαφορετικά επίπεδα και σημεία της χώρας και υπό διαφορετικές σκοπιές. Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων επικινδυνότητας και ανθεκτικότητας που επηρεάζουν το ψυχολογικό αντίκτυπο της εμπειρίας από την εργασία στο προσφυγικό πεδίο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Υλικό – Μέθοδολογία: Η διερεύνηση των υπό μελέτη παραγόντων γίνεται με αντιπροσωπευτική δειγματοληψία. Το δείγμα αποτέλεσε αριθμός εργαζόμενων στο προσφυγικό πεδίο (Ν=102) που απασχολούνται σε διαφόρους φορείς και οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και με τη χρήση κατάλληλων σταθμισμένων κλιμάκων για την εκτίμηση του συνόλου των δεικτών ψυχικής υγείας.
Ανάλυση δεδομένων: Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν έγινε με τη χρήση του Στατιστικού Πακέτου Ανάλυσης για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS 21).
Συμβολή: Η παρούσα εργασία συμβάλλει σημαντικά στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης εντοπίζοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τους διάφορους δείκτες ψυχικής υγείας των εργαζόμενων στο ανθρωπιστικό πεδίο με προσφυγικούς πληθυσμούς. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έρευνας, οι οργανισμοί και οι φορείς που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό πεδίο θα μπορέσουν να σχεδιάσουν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τα ζητήματα που αναδύονται λόγω της εργασίας στο πεδίο, με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση των δυσμενών συνεπειών της και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εργαζομένων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ψυχική υγεία, Εργαζόμενοι, Προσφυγικό πεδίο, Παράγοντες Επικινδυνότητας, Παράγοντες Ανθεκτικότητας, Άγχος, Κατάθλιψη, Μετατραυματικό Στρες, Επαγγελματική Εξουθένωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
237
Αριθμός σελίδων:
85
Παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργαζόμενων με πρόσφυγες στην Ελλάδα.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο