Διερεύνηση της ύπαρξης εποπτικής καθοδήγησης (coaching) σε ενήλικα άτομα με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882241 81 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-07
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Αλεξίου Πηνελόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Οικονόμου Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γονιδάκης Φραγκίσκος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της ύπαρξης εποπτικής καθοδήγησης (coaching) σε ενήλικα άτομα με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της ύπαρξης εποπτικής καθοδήγησης (coaching) σε ενήλικα άτομα με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
Περίληψη:
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) αποτελεί μία Νευροαναπτυξιακή Διαταραχή, η οποία εντοπίζεται κυρίως στην παιδική ηλικία αλλά συνεχίζει στα 2/3 των ασθενών και στην ενήλικη ζωή. Η θεραπευτική παρέμβαση που ακολουθείται πριν και μετά την ενηλικίωση του ασθενούς οφείλει να είναι πολυεπίπεδη ώστε να αντιμετωπίζει τις λιγότερες δυνατές προκλήσεις στη ζωή του και να είναι λειτουργικός. Μεταξύ των παρεμβάσεων προτείνεται η Εποπτική Καθοδήγηση (coaching) η οποία στοχεύει στον εντοπισμό, τη στοχοθέτηση καθώς και την αντιμετώπιση των καθημερινών προσκλήσεων στη ζωή ενός ατόμου. Χτίζεται μία ισότιμη σχέση μεταξύ του coach και του ατόμου με ΔΕΠΥ, όπου το άτομο παρουσιάζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και δουλεύει παράλληλα με τον coach για την επίλυσή τους. Παρά τη βιβλιογραφική ασάφεια που εντοπίζεται ως προς τον ορισμό και τις ιδιότητες του ατόμου που δρα ως «coach», η παρέμβαση αυτή προτείνεται ευρέως. Πάραυτα, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δεδομένα για την Εποπτική Καθοδήγηση στα ενήλικα άτομα με ΔΕΠΥ.
Για τους σκοπούς της έρευνας, κατασκευάστηκε ημι-δομημένη συνέντευξη η οποία περιλαμβάνει τον διεθνώς αποδεκτό ορισμό του ατόμου, που ασκεί εποπτική καθοδήγηση, και κατόπιν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να υποδείξουν άτομα που υπάρχουν στη ζωή τους και, κατά τη γνώμη τους, έχουν αυτές τις ιδιότητες, επιτελώντας το ρόλο του coach. Η ερευνήτρια, στο πλαίσιο της διατύπωσης της ερευνητικής της υπόθεσης, είχε κατασκευάσει έναν κατάλογο, από πιθανά άτομα που λειτουργούν ως coach, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία από κοινωνίες με παρόμοια κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Η συνέντευξη χορηγήθηκε σε 50 άτομα (n=50), τα οποία έχουν λάβει διάγνωση ΔΕΠΥ ενηλίκων στο πλαίσιο του Ειδικού Ιατρείου του Τμήματος Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών του Αιγινητείου Νοσοκομείου.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία όρισε τουλάχιστον ένα άτομο στη ζωή του λειτούργησε με την ιδιότητα του ατόμου που ασκεί εποπτική καθοδήγηση. Έτσι, η ενδελεχής ανάλυση των δεομένων που έχουν καταγραφεί οδηγεί σε συμπεράσματα για συνέχιση της μελέτης αυτής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ΔΕΠΥ, Ενήλικες, Εποπτική καθοδήγηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
58
Alexiou Pinelopi Masrer.pdf (754 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο