Η παράνομη δημοσιογραφική έρευνα στη νεότερη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882263 50 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-08
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Λύρας-Χατζής Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Τσεβάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η παράνομη δημοσιογραφική έρευνα στη νεότερη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Investigative journalism in the modern case-law of the European Court of Human Rights
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τα όρια της δημοσιογραφικής έρευνας, όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα κριτήρια που αυτό υιοθετεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επεμβάσεων των κρατών-μελών στην ελευθερία του τύπου. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται συνοπτικά το περιεχόμενο της ελευθερίας της έκφρασης, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ελευθερία του τύπου και στα ζητήματα που άπτονται της εντασσόμενης στο προστατευτικό πεδίο αυτής δημοσιογραφικής έρευνας. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι σημαντικότερες αποφάσεις του ΕΔΔΑ από τις αρχές του 21ου αιώνα σχετικά με το ζήτημα της παράνομης δημοσιογραφικής έρευνας και αναδεικνύονται τα κριτήρια που συνεκτιμά το Δικαστήριο ανά υπόθεση. Τέλος, στο τρίτο μέρος επιχειρείται μια σύντομη ανάλυση των κριτηρίων αυτών που λαμβάνει υπόψη του το Δικαστήριο στο πλαίσιο της συλλογιστικής του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
δημοσιογραφική έρευνα, ερευνητική δημοσιογραφία, νομολογία, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΕΔΔΑ, ΕΣΔΑ, άρθρο 10 ΕΣΔΑ, ελευθερία της έκφρασης, ελευθερία του τύπου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
104
Αριθμός σελίδων:
78
Lyras-Chatzis (Thesis).pdf (831 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο