Μελέτη επίπεδης ολίσθησης βραχώδους πρανούς με κριτήριο αστοχίας Barton-Bandis.

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2884953 117 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-11-06
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σταυροπούλου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα γεωλογίας και γεωπεριβάλλοντος , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη επίπεδης ολίσθησης βραχώδους πρανούς με κριτήριο αστοχίας Barton-Bandis.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη επίπεδης ολίσθησης βραχώδους πρανούς με κριτήριο αστοχίας Barton-Bandis.
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μελέτη επίπεδης ολίσθησης βραχώδους πρανούς με το κριτήριο διατμητικής αστοχίας Barton-Bandis (BB), μία εμπειρική σχέση που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της διατμητικής αντοχής κατά μήκος των ασυνεχειών μίας βραχομάζας.
Αρχικά, γίνεται μία αναφορά στους βασικούς παράγοντες, εσωτερικούς και εξωτερικούς, που συντελούν προκειμένου να συμβεί μία επίπεδη ολίσθηση, και αναφέρονται αναλυτικά άλλα κριτήρια διατμητικής αστοχίας που χρησιμοποιούνται για ανάλυση ευστάθειας βραχωδών πρανών
Στην συνέχεια αναλύεται το κριτήριο Barton-Bandis. Στο κριτήριο αυτό, καθοριστικός παράγοντας για την ευστάθεια του πρανούς είναι οι ασυνέχειες αλλά και η παρουσία ή όχι νερού μέσα σε αυτές. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση μίας ανάλυσης ευστάθειας χρησιμοποιώντας το κριτήριο Β-Β, και αναφέρεται η θεωρία αξιοπιστίας συστήματος και η μέθοδος Monte-Carlo
Τέλος, επιλύονται δύο παραδείγματα μίας εικονικής πιθανής επίπεδης ολίσθησης, γίνεται μελέτη της ευστάθειας του πρανούς και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
επίπεδη ολίσθηση, Barton-Bandis
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
17
Αριθμός σελίδων:
47
διπλωματική εργασία.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο