Ο θάνατος στον Λουκιανό. Φιλοσοφικές και λογοτεχνικές επιδράσεις.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885671 94 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-11-20
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Παπαθεοδώρου Δάφνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθηνά Μπάζου, Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Καραδήμας, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Καρβούνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο θάνατος στον Λουκιανό. Φιλοσοφικές και λογοτεχνικές επιδράσεις.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο θάνατος στον Λουκιανό. Φιλοσοφικές και λογοτεχνικές επιδράσεις.
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία φιλοδοξεί να συμβάλει στην έρευνα της περί θανάτου σκέψης του Λουκιανού, επιχειρώντας μια συνεκτική θεώρηση των λουκιάνειων περί θανάτου έργων. Συγκεκριμένα, μελετώνται η πραγματεία «Περὶ πένθους», οι «Νεκρικοί διάλογοι», τα έργα «Κατάπλους», «Χάρων», «Νεκυιομαντεία» και το τμήμα της «Ἀληθοῦς ἱστορίας» που λαμβάνει χώρα στον κόσμο των νεκρών. Ο στόχος μας είναι διττός: να διερευνηθεί, πρώτον, το πώς ο Λουκιανός αξιοποιεί τις προγενέστερες λογοτεχνικές και φιλοσοφικές περί θανάτου θεωρήσεις στην πραγμάτευση του θέματος και την ιδιότυπη σχέση που αναπτύσσει με την παράδοση – και δεύτερον, το πώς ο συγγραφέας ανανεώνει την περί θανάτου μελέτη, μετασχηματίζοντας την υπαρξιακή αγωνία για το μέλλον σε σάτιρα και προβληματισμό για το παρελθόν και το παρόν. Για το σκοπό αυτό, αρχικά εξετάζονται η σχέση του Λουκιανού με την παράδοση και ιδιαίτερα η στάση που ο συγγραφέας κρατά απέναντι στις έννοιες της μίμησης και της πρωτοτυπίας και επιχειρείται μια σύντομη αναδρομή σε προγενέστερες πραγματεύσεις του θέματος του θανάτου, με έμφαση στους συγγραφείς και φιλοσόφους που επηρέασαν τον Λουκιανό. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στο μεταθανάτιο σκηνικό που πλάθει ο συγγραφέας και στις βασικές αιχμές κριτικής τις οποίες εντοπίζουμε στα περί θανάτου έργα του. Εστιάζουμε τόσο στη σάτιρα των παραδεδομένων περί θανάτου αντιλήψεων όσο και σε θέματα θρησκευτικής και κοινωνικής σάτιρας και κριτικής, θέματα ιδιαίτερα προσφιλή στον συγγραφέα, που αφορούν το παρόν του και την κοινωνία μέσα στην οποία ζει. Τέλος, πίσω από τη σάτιρα και τον ευρύτερο προβληματισμό περί ζωής, επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε και την ίδια τη λουκιάνεια ιδέα περί θανάτου. Όπως υποστηρίζουμε, ο Λουκιανός έχει παρακολουθήσει την πορεία της αρχαιοελληνικής περί θανάτου σκέψης και πιάνει το νήμα αυτής της αναζήτησης. Πίσω από τη σάτιρα και το χιούμορ, μπορεί κανείς να διακρίνει μια πολύ συγκεκριμένη θεώρηση του θανάτου, η οποία διαμορφώνεται μέσα από ιδέες αντλημένες από ολόκληρη την κληρονομιά της αρχαιοελληνικής, λογοτεχνικής και φιλοσοφικής, παράδοσης αλλά και μέσα από την ενδελεχή παρατήρηση της κοινωνίας μέσα στην οποία ζει ο συγγραφέας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Λουκιανός, θάνατος, σάτιρα, μίμηση, μεταθανάτια ζωή, Κάτω κόσμος, Άδης, εσχατολογία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
133
Αριθμός σελίδων:
101
Παπαθεοδώρου_Διπλωματική_τελικό_.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο