Σχεδιασμός πλάνων θεραπείας με τεχνικές 3D-CRT και VMAT και μελέτη επιβεβαίωσης των πλάνων με δυο ανεξάρτητες δοσιμετρικές μεθόδους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885917 116 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-11-20
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μπελίτσου Μαρία Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαζωνάκης Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μαρής Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Περισυνάκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός πλάνων θεραπείας με τεχνικές 3D-CRT και VMAT και μελέτη επιβεβαίωσης των πλάνων με δυο ανεξάρτητες δοσιμετρικές μεθόδους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδιασμός πλάνων θεραπείας με τεχνικές 3D-CRT και VMAT και μελέτη επιβεβαίωσης των πλάνων με δυο ανεξάρτητες δοσιμετρικές μεθόδους
Περίληψη:
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης σύγχρονών τεχνικών ακτινοθεραπείας. Λόγω της πολυπλοκότητας των τεχνικών και των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στην ακτινοθεραπεία έγινε επιτακτική ανάγκη η επιβεβαίωση της τρισδιάστατης κατανομής της δόσης με ένα ανεξάρτητο μετρητικό σύστημα. Στη παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μελέτη δυο ανεξάρτητων μετρητικών συστημάτων με στόχο να εξασφαλιστούν τα δοσιμετρικά αποτελέσματα πλάνων θεραπείας για την ανατομική περιοχή του εγκεφάλου και της κεφαλής και τραχήλου. Τα μετρητικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι α) το ομοίωμα διάταξης διόδων Delta4 (Scandidos, Uppsala, Sweden) και β) ειδικά 3D ομοιώματα που προσομοιώνουν την ανατομία της κεφαλής γεμισμένα με διάλυμα γέλης πολυμερών (RTsafe, Athens, Greece).
Η παρουσίαση της συγκεκριμένης εργασίας ακολουθεί μια τέτοια κλιμάκωση, ώστε να φανεί χρήσιμη στο αναγνώστη που έχει γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της ακτινοθεραπείας και θέλει να εμβαθύνει στη θεωρία γύρω από την επιβεβαίωση της κατανομής της δόσης. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο κομμάτι περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο των γνώσεων που χρειάζονται για την κατανόηση του αντικειμένου της εργασίας. Συγκεκριμένα, εστιάζει στην ακτινοθεραπεία, στο σχεδιασμό των πλάνων θεραπείας και στη διαδικασία επιβεβαίωσης των πλάνων αυτών πριν χορηγηθούν στον ασθενή.
Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης. Η διαδικασία αυτή αφορά αρχικά το σχεδιασμό πλάνων στη τεχνική 3D-CRT και VMAT μέσω του συστήματος σχεδιασμού θεραπείας (TPS) και εν συνεχεία, την επιβεβαίωση της κατανομής της δόσης των πλάνων με τα μετρητικά συστήματα που αναφέρθηκαν. Όσο αναφορά το Delta4, πρόκειται για ένα ομοίωμα που διαθέτει ανιχνευτές διόδων και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της κατανομής της δόσης. Από την άλλη μεριά, τα δοσίμετρα γέλης πολυμερών θεωρούνται μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος για την 3D επιβεβαίωση της κατανομής της δόσης. Η επιβεβαίωση με ομοιώματα στα οποία έχει εισαχθεί δοσιμετρικό υλικό γέλης πολυμερών πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη τεχνικών απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.
Τελικά, οι παραγόμενες κατανομές των μετρητικών συστημάτων συγκρίθηκαν με τις κατανομές που προέκυψαν από το σύστημα σχεδιασμού θεραπείας. Για να βρεθεί το ποσοστό συμφωνίας μεταξύ των δυο κατανομών έγινε η χρήση της μεθόδου Gamma- Index. Με κριτήρια αποδοχής 3mm και 3%, οι ποσοστιαίες διαφορές μεταξύ των δύο κατανομών βρέθηκαν μικρότερες από 7% για το Delta4 ενώ για τα ομοιώματα δοσιμετρίας γέλης πολυμερισμού, με κριτήρια αποδοχής 2mm και 3%, οι ποσοστιαίες διαφορές βρέθηκαν από 5% έως 15%. Η επιβεβαίωση της κατανομής της δόσης των ομοιωμάτων δοσιμετρίας γέλης πολυμερισμού, πραγματοποιήθηκε εκ νέου με το Delta4, με το ποσοστά του Gamma Index να υπολογίζονται 100%. Το κύριο συμπέρασμα της παρούσας εργασίας είναι ότι τόσο το Delta4 όσο και τα δοσίμετρα γέλης πολυμερών μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου ως πολύτιμα εργαλεία για την επιβεβαίωση της κατανομής της δόσης στην ανατομική περιοχή του εγκεφάλου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ακτινοθεραπεία, Επιβεβαίωση κατανομής της δόσης, Δοσίμετρα γέλης πολυμερών, Delta 4
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
98
Αριθμός σελίδων:
140

Διπλωματική εργασία Μαρία Σταυρούλα Μπελίτσου.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.