Μουσικοθεραπεία και μουσική στην κοινότητα - Νευροφυσιολογικές και άλλες προσεγγίσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886459 117 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-11-27
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μήλλιου Κυριακή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Κωστελέτος, Συνεργάτης, Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μουσικοθεραπεία και μουσική στην κοινότητα - Νευροφυσιολογικές και άλλες προσεγγίσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μουσικοθεραπεία και μουσική στην κοινότητα - Νευροφυσιολογικές και άλλες προσεγγίσεις
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις μεθόδους και τα μοντέλα της μουσικοθεραπείας σε διεθνές επίπεδο αναλύοντας τα βασικά τους περιγράμματα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα έξι πιο διαδεδομένα μοντέλα τα οποία είναι: η Καθοδηγούμενη Νοερή Απεικόνιση και Μουσική (Guided Imagery and Music), η Αναλυτική Μουσικοθεραπεία (Analytical Music Therapy), η Δημιουργική Μουσικοθεραπεία (Creative Music Therapy), η Μουσικοθεραπεία του Benenzon (Benenzon Music Therapy), η Συμπεριφορική Μουσικοθεραπεία (Behavioural Music Therapy) και η Μουσικοθεραπεία στην Κοινότητα (Community Music Therapy). Επίσης, γίνεται αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις και κατευθύνσεις των μοντέλων μουσικοθεραπείας. Έπειτα ακολουθεί η σύνδεση της μουσικοθεραπείας με το πεδίο των νευροεπιστημών, με αναφορές στις νευροαπεικονιστικές και νευροφυσιολογικές μεθόδους καταγραφής. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μουσικοθεραπείας σε ιατρικούς, ψυχολογικούς και γνωσιακούς τομείς έπειτα από σειρά πειραμάτων.

Ακολούθως, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και διαστάσεις της μουσικής στην κοινότητα με συγκεκριμένα παραδείγματα επί της χρήσης της σε διάφορες καταστάσεις ανά τον κόσμο, με παράλληλη προώθηση της ευημερίας και της υγείας. Έπειτα αναλύονται πειράματα τα οποία έχουν διεξαχθεί προκειμένου να εξαχθούν αποτελέσματα για τις επιπτώσεις της μουσικής στην κοινότητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο αναλύει διεξοδικά τη σύνδεση μεταξύ της μουσικοθεραπείας και της μουσικής στην κοινότητα ως το ενιαίο μοντέλο της «μουσικοθεραπείας στην κοινότητα». Ακόμη, περιγράφονται οι βασικές πρακτικές και οι θεωρητικές υποθέσεις του «μοντέλου συναίνεσης». Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων πάνω στις επιπτώσεις της μουσικοθεραπείας στην κοινότητα και της μελλοντικής χρήσης της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
μουσικοθεραπεία, νευροεπιστήμες, μέθοδοι, fMRI, EEG, νευροφυσιολογική, νευροχημική, νευρολογική, μουσική στην κοινότητα, μουσικοθεραπεία στην κοινότητα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
86
Αριθμός σελίδων:
142
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο