Η τεχνική του ενεργητικού κύκλου αναπνοής: επικαιροποίηση συστηματικής ανασκόπησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886498 137 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-12-02
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Zήση Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναστάσιος Φιλίππου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, EKΠΑ, Επιβλέπων
Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννης Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η τεχνική του ενεργητικού κύκλου αναπνοής: επικαιροποίηση συστηματικής ανασκόπησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η τεχνική του ενεργητικού κύκλου αναπνοής: επικαιροποίηση συστηματικής ανασκόπησης
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι να αναδείξει την αποτελεσματικότητα και την κλινική σημασία της τεχνικής του ενεργητικού κύκλου αναπνοής σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτικά νοσήματα.H παρούσα μελέτη αποτελεί μια επικαιροποίηση της προηγηθείσας συστηματικής ανασκόπησης των Lewis et al 2012.
Το ερευνητικό ερώτημα είναι η ερευνητική τεκμηρίωση της ποσότητας,της ποιότητας,της επαναληψιμότητας (συνέπειας)και της γενίκευσης των αποτελεσμάτων σε πληθυσμό αναφοράς.Ειδικότερα,η επικαιροποίηση αφορά τις ημερομηνίες δημοσίευσης από το 2008-2018.
Τα κριτήρια επιλογής της μελέτης είναι:
o Ως πληθυσμός αναφοράς(οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια)
o Ως παρέμβαση(η τεχνική του ενεργητικού κύκλου αναπνοής).
o Ως μέσα των συγκρίσεων(Acapella,flutter,αυτογενής παροχέτευση,συμβατική φυσικοθεραπεία).
o Ως τελική έκβαση(το υγρό βάρος πτυέλου,η βίαιη Ζωτική Χωρητικότητα(FVC),ο βίαια εκπνευόμενος όγκος στο 1ο δευτερόλεπτο(FEV1),η μέγιστη ταχύτητα εκπνευστικής ροής(PEFR),τα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής(SF-36 QoL Questionnaire,Saint George’s Respiratory Questionnaire score),του βήχα(Leicester cough questionnaire) & της δύσπνοιας(MRC Scale).
o Ως τύπος μελέτης τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμασίες και μελέτες διασταυρούμενης μετάβασης
Η συζήτηση παρουσιάζει τη βραχυπρόθεσμη επίδραση του ενεργητικού κύκλου αναπνοής σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και την κλινική σημασία της επικαιροποίησης στη προώθηση της αυτονομίας αλλά και στην υιοθέτηση συμπεριφορών για τη μακροπρόθεσμη βελτιστοποίηση της υγείας των ασθενών.
Το συμπέρασμα της επικαιροποίησης είναι να αναδείξει την υπεροχή της τεχνικής του ενεργητικού κύκλου αναπνοής στη βραχυπρόθεσμη βρογχική παροχέτευση έναντι άλλων παρεμβάσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ενεργητικός κύκλος της αναπνοής, Συμβατική αναπνευστική φυσικοθεραπεία, Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, Υγρό βάρος πτυέλου, Βίαιος εκπνεόμενος όγκος στο 1ο δευτερόλεπτο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
104
Αριθμός σελίδων:
99

MSc thesis Ζήση Δήμητρα ΑΜ 20170608.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.