Φυτικά συμπληρώματα διατροφής και προϊόντα εναλλακτικής ιατρικής: χρήση από χειρουργικούς ασθενείς και πιθανές επιπτώσεις κατά την περιεγχειρητική περίοδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886576 97 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
0019-12-03
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μητσέλος Λάμπρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Γκιόκας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Νικολέττα Ιακωβίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αθανάσιος Χαλκιάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φυτικά συμπληρώματα διατροφής και προϊόντα εναλλακτικής ιατρικής: χρήση από χειρουργικούς ασθενείς και πιθανές επιπτώσεις κατά την περιεγχειρητική περίοδο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Φυτικά συμπληρώματα διατροφής και προϊόντα εναλλακτικής ιατρικής: χρήση από χειρουργικούς ασθενείς και πιθανές επιπτώσεις κατά την περιεγχειρητική περίοδο
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Υπάρχει μεγάλη ασάφεια, όσον αφορά στη χρήση φυτικών σκευασμάτων και προϊόντων εναλλακτικής ιατρικής, από χειρουργικούς ασθενείς, καθώς, και στον προεγχειρητικό έλεγχο αυτών των ουσιών, από τους ιατρούς, στα ελληνικά νοσοκομεία. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της γνώσης και της τάσης, στα ανωτέρω θέματα, σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Σε χρονικό διάστημα δύο μηνών, διεξήχθη έρευνα σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο του νομού Αττικής, διερευνώντας τη χρήση των φυτικών σκευασμάτων και των προϊόντων εναλλακτικής ιατρικής, κατά την άμεση προεγχειρητική περίοδο, καθώς και τον έλεγχο που γινόταν, σχετικά με αυτή τη χρήση. Μοιράστηκαν ερωτηματολόγια, με ερωτήσεις κλειστού τύπου, σε 100 ασθενείς και σε 51 ιατρούς του χειρουργικού τομέα, διερευνώντας τη χρήση αυτών των ουσιών, τη γνώση πάνω σε αυτές και τον προεγχειρητικό τους έλεγχο. Οι απαντήσεις επεξεργάστηκαν με τη χρήση της περιγραφικής στατιστικής και της δοκιμασίας χ2.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 9% των ασθενών απάντησε ότι έκανε χρήση φυτικών προϊόντων και σκευασμάτων εναλλακτικής ιατρικής, κατά την άμεση προεγχειρητική περίοδο. Το 66% των ασθενών ανέφερε ότι γνωρίζει τι είναι αυτά τα σκευάσματα και πώς χρησιμοποιούνται, όμως, μόνο το 8% θεωρεί ότι μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την περιεγχειρητική τους πορεία. Τέλος, το 81% των ασθενών ανέφερε ότι δε ρωτήθηκε, κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο, για χρήση τέτοιων προϊόντων. Κυρίως οι απαντήσεις, που αφορούσαν στη γνώση γύρω από τα προϊόντα αυτά και τη χρήση τους, εμφάνισαν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Από τους ιατρούς, το 41% θεωρεί ότι τα σκευάσματα αυτά μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την επέμβαση, ενώ το 37% ρωτάει συγκεκριμένα για αυτές τις ουσίες κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το ποσοστό των ασθενών, που χρησιμοποιούν τα παραπάνω σκευάσματα, κατά την άμεση προεγχειρητική περίοδο, είναι μικρό. Ο σχεδιασμός της έρευνας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος διαφοροποιούν ορισμένα από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, σε σχέση με τη βιβλιογραφία. Σημαντικό είναι, το μεγάλο ποσοστό ασθενών που δεν ελέγχθηκαν για αυτές τις ουσίες, κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο. Λόγω της ασάφειας στις παρενέργειες αυτών των ουσιών, προτείνεται η διακοπή της χρήσης τους κατά την περιεγχειρητική περίοδο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Φυτικά συμπληρώματα διατροφής, Εναλλακτική ιατρική, Χειρουργείο, Αναισθησία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
99
20160194-Μητσέλος Λάμπρος-Διπλωματική.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο