Ανίχνευση μολυσματικών παραγόντων στο ενδομήτριο γυναικών με υπογονιμότητα και μελέτη του οφέλους μετά από στοχευμένη αντιβιοτική αγωγή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886583 186 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-12-02
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μητρούση Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρακάκης Πέτρος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Στεφανίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαυρογιάννη Δέσποινα, Ε.ΔΙ.Π., Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανίχνευση μολυσματικών παραγόντων στο ενδομήτριο γυναικών με υπογονιμότητα και μελέτη του οφέλους μετά από στοχευμένη αντιβιοτική αγωγή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανίχνευση μολυσματικών παραγόντων στο ενδομήτριο γυναικών με υπογονιμότητα και μελέτη του οφέλους μετά από στοχευμένη αντιβιοτική αγωγή
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον ως προς τον αποκλεισμό μολυσματικών παραγόντων στο ενδομήτριο υπογόνιμων γυναικών. Το ενδομήτριο, όντας άρρηκτα συνδεδεμένο με την εμφύτευση, διερευνάται συστηματικώς για πολύποδες, ινομυώματα και συμφύσεις, θεωρώντας τα ανωτέρω ως μοναδικούς παράγοντες αποτροπής της εμφύτευσης ενός εμβρύου. Έχει παρατηρηθεί, όμως, ότι μικροοργανισμοί επιτυγχάνουν να εισχωρήσουν στη μήτρα δημιουργώντας χρόνια ενδομητρίτιδα και συνεπώς αφιλόξενο περιβάλλον για το έμβρυο, οι οποίοι συχνά δεν καταφέρνουν να ανιχνευτούν με καλλιέργειες κολπικού και τραχηλικού υγρού. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να διερευνηθεί η ύπαρξη ή μη μολυσματικών παραγόντων στο ενδομήτριο υπογόνιμων γυναικών και να καταγραφούν οι γεννήσεις ζώντων νεογνών ύστερα από στοχευμένη αντιβιοτική αγωγή.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη μελέτη συμμετείχαν 45 γυναίκες, ηλικίας 27 έως 49 ετών, οι οποίες προσήλθαν σε γυναικολογικό ιατρείο για διερεύνηση υπογονιμότητας. Σε όλες ελήφθη ιστός ενδομητρίου με ενδομήτριο δειγματολήπτη βιοψίας pipelle, μίας χρήσεως, μετά το τέλος της εμμηνορυσίας, ο οποίος υπεβλήθη αργότερα σε ιστολογική εξέταση και καλλιέργεια. Σε κάποιες από τις συμμετέχουσες έγινε διαγνωστική υστεροσκόπηση, καλλιέργεια κολπικού υγρού και καλλιέργεια σπέρματος του συντρόφου. Δόθηκε στοχευμένη αντιβιοτική αγωγή, είτε ως μονοθεραπεία είτε ως συνδυασμός αντιβιοτικών, σε όλες τις γυναίκες με θετική καλλιέργεια του ενδομητρικού ιστού και σε κάποιες με υποψία ενδομητρίτιδας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τις 45 γυναίκες, οι 21 (46,7%) βρέθηκαν με θετική καλλιέργεια του ενδομητρικού ιστού, οι οποίες και έλαβαν αντιβιοτική αγωγή. Από τις υπόλοιπες 24 με αρνητική καλλιέργεια, δόθηκε αντιβιοτική αγωγή σε 15 από αυτές λόγω υποψίας κρυφής μικροβιακής λοίμωξης. Καταγράφηκαν 7 γεννήσεις ζώντων νεογνών από τις συνολικά 36 γυναίκες που έλαβαν αντιβιοτική αγωγή. Τα 3 νεογνά ανήκαν σε γυναίκες με αυτόματη σύλληψη (15) και τα 4 νεογνά σε γυναίκες με εξωσωματική γονιμοποίηση (17). Δεν καταγράφηκαν γεννήσεις στις υπόλοιπες γυναίκες (4) που υπεβλήθησαν σε σπερματέγχυση. Η στατιστική ανάλυση δεν έδειξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της αντιβιοτικής αγωγής με τη γέννηση ζώντος νεογνού (p=0,732).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ένα μεγάλο ποσοστό υπογόνιμων γυναικών μπορεί εν δυνάμει να έχει λοίμωξη στο ενδομήτριο και μετά από αντιβιοτική αγωγή να επιτύχει τεκνοποίηση. Επειδή η υπογονιμότητα είναι πολυπαραγοντική, είναι πιθανό ένα μέρος των γυναικών να εξάλειψε τον μικροβιακό παράγοντα του ενδομητρίου αλλά να μην απέκτησε απόγονο λόγω κάποιου άλλου ανεξήγητου ή αδιάγνωστου παράγοντα υπογονιμότητας. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες, με μεγαλύτερο δείγμα ασθενών και μικρότερη ποικιλομορφία περιστατικών για την ανάδειξη του πιθανού οφέλους της αντιβιοτικής αγωγής σε υπογόνιμες γυναίκες με μικροβιακό παράγοντα στο ενδομήτριο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Χρόνια ενδομητρίτιδα, Ενδομήτριο, Υπογονιμότητα, Καλλιέργεια ενδομητρικού ιστού, Επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εμφύτευσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
127
Αριθμός σελίδων:
123
Mitrousi Aikaterini Master.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο