Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟ ΦΠΑ, ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2886608 122 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-12-03
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κούνη Δήμητρα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ιωάννης Δρόσος, Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ
Ανδρέας Τσουρουφλής, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Ηλιάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής ΕΚΠΑ
Ελένη Θεοχαροπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής ΔΠΘ
Βασίλης Κονδύλης, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ
Νίκος Παπασπύρου, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟ ΦΠΑ, ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟ ΦΠΑ, ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
Περίληψη:
Στα πλαίσια του σύγχρονου και ιδιαίτερα γενικευμένου παγκοσμίως φαινομένου της φοροδιαφυγής, η ως άνω διατριβή επιχειρεί κυρίως να προσδιορίσει το πλαίσιο της φοροδιαφυγής στο τομέα του ΦΠΑ, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα ειδικότερα. Αναλύοντας, μεταξύ άλλων, έννοιες όπως είναι το έλλειμα ΦΠΑ, όρος ευρωπαϊκός που κατατάσσει τις ευρωπαϊκές χώρες ανάλογα με την εκτίμηση απώλειας φορολογικών εσόδων ΦΠΑ, γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης του προβλήματος, ειδικά στην Ελλάδα και αντίστοιχα της αναγκαιότητας λήψης των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Παράλληλα τονίζεται στη διατριβή ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της φορολογικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας συγκεκριμένα όλες τις πρωτοβουλίες τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του Κοινοβουλίου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
ΦΠΑ, ΑΠΑΤΗ, ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, ΑΜΥΝΑ, ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
289

PhD_Kouni_2019.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-02-24.