Μελέτη της έκφρασης των ρυθμιστικών γονιδίων της απόπτωσης Bcl-2, Bax σε κοκκώδη κύτταρα υπογόνιμων γυναικών: Συσχέτιση του λόγου Bcl-2/Bax με την ηλικία της γυναίκας, το ποσοστό γονιμοποίησης και το ποσοστό των εμβρύων που έφθασαν στο στάδιο της βλαστοκύστης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886871 135 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-12-05
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ματζάκου Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρακάκης Πέτρος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ντόμαλη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαυρογιάννη Δέσποινα, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της έκφρασης των ρυθμιστικών γονιδίων της απόπτωσης Bcl-2, Bax σε κοκκώδη κύτταρα υπογόνιμων γυναικών: Συσχέτιση του λόγου Bcl-2/Bax με την ηλικία της γυναίκας, το ποσοστό γονιμοποίησης και το ποσοστό των εμβρύων που έφθασαν στο στάδιο της βλαστοκύστης.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της έκφρασης των ρυθμιστικών γονιδίων της απόπτωσης Bcl-2, Bax σε κοκκώδη κύτταρα υπογόνιμων γυναικών: Συσχέτιση του λόγου Bcl-2/Bax με την ηλικία της γυναίκας, το ποσοστό γονιμοποίησης και το ποσοστό των εμβρύων που έφθασαν στο στάδιο της βλαστοκύστης.
Περίληψη:
Η γονιμότητα αποτελούσε ανέκαθεν θέμα ιδιαίτερης σημασίας για το άτομο και την ομάδα στην οποία αυτό εντάσσεται. Σήμερα, η ανθρώπινη αναπαραγωγή μελετάται ευρύτατα, καθώς ολοένα και περισσότερα ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής δυσχέρεια στην προσπάθεια απόκτησης απογόνων. Η υπογονιμότητα και η ακούσια ατεκνία αποτελούν μια σύγχρονη και ιδιαιτέρως συχνή διαταραχή της υγείας, η οποία χρήζει αντιμετώπισης και καταπολεμείται αποτελεσματικά μέσω της διαρκώς εξελισσόμενης υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Στην παρούσα μελέτη, η διερεύνηση της ανθρώπινης υπογονιμότητας εστιάζεται στη γυναίκα. Βασική αναπαραγωγική μονάδα της ωοθήκης είναι το ωοθυλάκιο, το οποίο ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται απαρτίζεται από διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσμούς. Συγκεκριμένα, ο θηλυκός γαμέτης, το ωοκύτταρο, περιβάλλεται από τα κοκκώδη κύτταρα τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια ως προς τη δομή, φέρουν ορμονικούς υποδοχείς και επηρεάζουν καθοριστικά την ωρίμανση του ωοκυττάρου και την ανάπτυξη του ωοθυλακίου. Τα κοκκώδη κύτταρα που άπτονται του ωοκυττάρου, καθώς και τα κοκκώδη κύτταρα του ωοφόρου δίσκου παραμένουν προσκολλημένα στο ωοκύτταρο ακόμη και μετά την ωοθυλακιορρηξία. Η αμφίδρομη επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ κοκκωδών και ωοκυττάρου επηρεάζει σημαντικά την τύχη του θηλυκού γαμέτη.
Πολυάριθμες ερευνητικές μελέτες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην γονιδιακή έκφραση των κοκκωδών κυττάρων, με απώτερο σκοπό την ταυτοποίηση γονιδίων που εκφράζονται στα κοκκώδη κύτταρα και συσχετίζονται με το αναπτυξιακό δυναμικό και τη γονιμοποιητική ικανότητα των ωοκυττάρων.
Τα γονίδια Bcl-2 και Βax ανήκουν στην οικογένεια Bcl-2 και εμπλέκονται στην ρύθμιση της απόπτωσης, συμμετέχοντας στο εσωτερικό/μιτοχονδριακό αποπτωτικό μονοπάτι. Ο λόγος των επιπέδων έκφρασης της πρωτεΐνης BCL-2 προς τα επίπεδα έκφρασης της BAX (BCL-2/BAX) είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς η αύξησή του εκφράζει την ροπή του κυττάρου προς τη ζωή, ενώ η μείωσή του τη ροπή του κυττάρου προς το θάνατο.
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η έκφραση των γονιδίων Bcl-2 και Bax σε κοκκώδη κύτταρα γυναικών που προσπαθούν να επιτύχουν εγκυμοσύνη μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η αρχική πειραματική υπόθεση συνοψίζεται στην ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ του λόγου BCL-2/BAX και της ηλικίας της γυναίκας, του ποσοστού γονιμοποίησης και του ποσοστού των εμβρύων που προχώρησαν στο στάδιο της βλαστοκύστης.
Η μελέτη των ρυθμιστικών γονιδίων της απόπτωσης που πραγματοποιήθηκε στην συγκεκριμένη εργασία δεν οδήγησε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα για τον τρόπο με τον οποίο τα γονίδια αυτά σχετίζονται με την ηλικία της γυναίκας, το ποσοστό γονιμοποίησης και το ποσοστό των εμβρύων που προχώρησαν στο στάδιο βλαστοκύστης. Ασφαλέστερα συμπεράσματα θα μπορούσαν πιθανόν να εξαχθούν εάν το δείγμα των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν μεγαλύτερο. Επιπλέον, η μελέτη της έκφρασης και άλλων πρωτεϊνών-μελών της οικογένειας θα βοηθούσε στην καλύτερη κατανόηση των αλληλεπιδράσεων των πρωτεϊνών και της τελικής επιρροής τους στο σήμα του αποπτωτικού θανάτου. Η διασφάλιση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της έκφρασης των γονιδίων της οικογένειας BCL-2 στα κοκκώδη κύτταρα και των ποσοστών γονιμοποίησης, ποιότητας των εμβρύων και εμφύτευσης θα καθιστούσε τα γονίδια αυτά μοριακούς δείκτες με υψηλή προγνωστική σημασία, ικανούς να συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική και εξατομικευμένη αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κοκκώδη κύτταρα, Υπογονιμότητα, Απόπτωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
84
Αριθμός σελίδων:
157