Έκφραση DAZL, OCT4 και Υποδοχέα Ωκυτοκίνης σε καινοτόμα καλλιέργεια αμνιακού υγρού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886995 339 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-12-06
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Πλατανιά Βαρβάρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πέτρος Δρακάκης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Αικατερίνη Ντόμαλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έκφραση DAZL, OCT4 και Υποδοχέα Ωκυτοκίνης σε καινοτόμα καλλιέργεια αμνιακού υγρού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Έκφραση DAZL, OCT4 και Υποδοχέα Ωκυτοκίνης σε καινοτόμα καλλιέργεια αμνιακού υγρού
Περίληψη:
Τα MSCs (Mesenchymal Stem Cells- Μεσεγχυματικά Βλαστικά κύτταρα) αποτελούν έναν πληθυσμό πολυδύναμων κυττάρων και εμφανίζουν ιδιότητες πολυδυναμίας και αυτοανανέωσης σε επιμέρους ιστούς της μεσεγχυματικής σειράς. Επιπλέον παρουσιάζουν την ικανότητα της in vivo αποκατάστασης του ιστού από τον οποίο προέρχονται. Επομένως τα MSCs αποτελούν μια σημαντική πηγή πολυδύναμων κυττάρων για τη συστηματική εφαρμογή αυτόλογης κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας. Συνεπώς, η μελέτη και ο προσδιορισμός εναλλακτικής πηγής MSCs κρίνεται απαραίτητος.
Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε σε μια καινοτόμο τεχνική καλλιέργειας του AF (Amniotic Fluid- Αμνιακού υγρού), στην οποία ο εμβρυϊκός ορός βοοειδών αντικαθίσταται με ορό αμνιακού υγρού, με σκοπό την ταυτοποίηση, την απομόνωση και τον χαρακτηρισμό κυττάρων AF-ΜSCs like (Amniotic Fluid Stem Cells - Βλαστικά κύτταρα Αμνιακού υγρού).
Κύτταρα από ανθρώπινο αμνιακό υγρό καλλιεργήθηκαν και AF-MSCs like ταυτοποιήθηκαν με μικροσκοπία. Τα κύτταρα απομονώθηκαν και στη συνέχεις πραγματοποιήθηκε μοριακός έλεγχος της γονιδιακής έκφρασης των δεικτών πολυδυναμίας Oct-4, DAZL καθώς και του υποδοχέα της ωκυτοκίνης. Η μοριακή ανανάλυση με RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction- Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης Πραγματικού Χρόνου) έδειξε υψηλή έκφραση του Oct-4 και σημαντική έκφραση του DAZL και του υποδοχέα της ωκυτοκίνης.
Η έκφραση του δείκτη πολυδυναμίας Oct-4 υποδεικνύει την παρουσία AF-MSCs κυττάρων κατάλληλων για άμεση χρήση στην αναγεννητική ιατρική λόγω έλλειψης ορού ζωικής προέλευσης. Η έκφραση του δείκτη DAZL υποδηλώνει την παρουσία πληθυσμού κυττάρων παρόμοιων με γεννητικά κύτταρα. Οι υποδοχείς ωκυτοκίνης εκφράζονται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης των θηλαστικών, υποδηλώνοντας ότι η ωκυτοκίνη μπορεί να εμπλέκεται στη διαφοροποίηση των βλαστικών κυττάρων σε γενετικές κυτταρικές σειρές σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης θηλαστικών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αμνιακό υγρό, Βλαστικά, Πολυδυναμία, Γεννητικά κύτταρα, Ωκυτοκίνη, Αναγεννητική, Αναπαραγωγική, Ιατρική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
187
Αριθμός σελίδων:
111
barbara-thesis-converted.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο