Στοχαστικά μοντέλα στις μεταμοσχεύσεις οργάνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2894593 59 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-01-15
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Μπουμπουλής Σπυρίδων-Οδυσσεύς
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπουρνέτας Απόστολος, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στοχαστικά μοντέλα στις μεταμοσχεύσεις οργάνων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Στοχαστικά μοντέλα στις μεταμοσχεύσεις οργάνων
Περίληψη:
Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων αποτελούν έναν τομέα ζωτικής σημασίας για τη σύγχρονη ιατρική επιστήμη, καθώς και έναν αναπτυσσόμενο κλάδο της επιχειρησιακής έρευνας. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση στοχαστικών μοντέλων για την περιγραφή και διαχείριση διαδικασιών κατανομής μοσχευμάτων σε ασθενείς. Επιπλέον, αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο στοχαστικού δυναμικού προγραμματισμού για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα κατανομής νεφρών, στο οποίο το σύστημα εξυπηρέτησης παριστάνεται ως ουρά αναμονής διπλής όψεως για ασθενείς και μοσχεύματα. Καινοτόμα πτυχή της εργασίας αποτελεί η συμπερίληψη της δυνατότητας διατήρησης των μοσχευμάτων εκτός του ανθρώπινου σώματος για αυξημένο χρόνο με τη χρήση εξελιγμένων τεχνολογικών επιτευγμάτων. Στόχος της μελέτης είναι η χάραξη της βέλτιστης πολιτικής αποθήκευσης των αφιχθέντων μοσχευμάτων υπό την οπτική γωνία ενός κεντρικού διαχειριστή, ο οποίος επιχειρεί να μεγιστοποιήσει το συνολικό κοινωνικό όφελος. Ο προσδιορισμός της πολιτικής αυτής υλοποιείται με τη χρήση τόσο θεωρητικών όσο και αριθμητικών μεθόδων, ενώ παράλληλα προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις ιδιότητες του μοντέλου μέσω της ανάλυσης ευαισθησίας που πραγματοποιείται για τις παραμέτρους του συστήματος. Τέλος, παρατίθενται ορισμένες ενδιαφέρουσες ερευνητικές επεκτάσεις της παρούσας εργασίας, με γνώμονα τη δημιουργία ακόμη πιο ρεαλιστικών μοντέλων και την ουσιαστικότερη συνεισφορά στη βελτίωση των συστημάτων μεταμοσχεύσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
στοχαστικά, μοντέλα, μεταμοσχεύσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
95
Στοχαστικά μοντέλα στις μεταμοσχεύσεις οργάνων.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο