Εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών με στεφανιαία νόσο που υπεβλήθησαν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη συγκριτικά με ασθενείς που έλαβαν μόνο συντηρητική θεραπεία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896912 54 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-12
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Κυριαζής Χαράλαμπος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Μαρία Καντζανού,Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών με στεφανιαία νόσο που υπεβλήθησαν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη συγκριτικά με ασθενείς που έλαβαν μόνο συντηρητική θεραπεία.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών με στεφανιαία νόσο που υπεβλήθησαν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη συγκριτικά με ασθενείς που έλαβαν μόνο συντηρητική θεραπεία.
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η Στεφανιαία Νόσος (ΣΝ) αποτελεί την πιο κοινή καρδιαγγειακή νόσο, καθώς ο αριθμός των ασθενών βαίνει αυξανόμενος αλλά και μια από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Η άμεση και κατάλληλη διαχείριση της νόσου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη της ΣΝ και την έκβαση των ασθενών.
Σκοπός: Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής (ΠΖ) σε ασθενείς με ΣΝ που υπεβλήθησαν σε επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης συγκριτικά με τους ασθενείς που έλαβαν συντηρητική αγωγή.
Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για αναδρομική περιγραφική μελέτη. Συνολικά 64 ασθενείς με ΣΝ που επισκέφθηκαν το Εξωτερικό Τακτικό Καρδιολογικό Ιατρείο 2 νοσοκομείων της Αθήνας από τον Σεπτέμβριο έως το Νοέμβριο 2018 συμμετείχαν στη μελέτη. Το δείγμα κατανεμήθηκε σε 2 ομάδες, την ομάδα της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (n=32) και την ομάδα της συντηρητικής αγωγής (n=32). Για την εκτίμηση της ΠΖ χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα «Quality of Life Index version IV», η οποία μεταφράστηκε και σταθμίστηκε στον Ελληνικό πληθυσμό. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα IBM SPSS 22.0.
Αποτελέσματα: Ο συντελεστής Cronbach a ήταν υψηλός τόσο για το σύνολο της κλίμακας όσο και για κάθε υποκλίμακα και στις δύο ομάδες. Επίσης, ο συντελεστής συσχέτισης κατέδειξε σημαντικά θετική συσχέτιση και στις δύο ομάδες. Τέλος, οι ασθενείς στην ομάδα αορτοστεφανιαίας παράκαμψης χαρακτηρίζονται από καλύτερη ποιότητα ζωής τόσο στο σύνολό της όσο και στην κατηγορία της φυσικής κατάστασης, ενώ δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην κατηγορίας της συναισθηματικής κατάστασης.
Συμπεράσματα: Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη φάνηκε να αποτελεί κατάλληλη επιλογή για τη διαχείριση ασθενών με ΣΝ καθώς παρόλες τις επιπλοκές που συχνά σημειώνονται οι ασθενείς βιώνουν σημαντική βελτίωση έπειτα από την ανάρρωσή τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αορτοστεφανιαία παράκαμψη, Στεφανιαία νόσος, Ποιότητα ζωής, Στάθμιση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
37
Αριθμός σελίδων:
56

KyriazisCharalampos-Master.pdf
29 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.