Ευαισθησία και ειδικότητα ηλεκτροκαρδιογραφικών δεικτών υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας με ηχοκαρδιογραφικούς δείκτες. Δεδομένα από τη μελέτη "Κόρινθος"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897349 21 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-14
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Μπαχάρα Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Τούσουλης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ελένη Κυρίτση, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ευαισθησία και ειδικότητα ηλεκτροκαρδιογραφικών δεικτών υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας με ηχοκαρδιογραφικούς δείκτες. Δεδομένα από τη μελέτη "Κόρινθος"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ευαισθησία και ειδικότητα ηλεκτροκαρδιογραφικών δεικτών υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας με ηχοκαρδιογραφικούς δείκτες. Δεδομένα από τη μελέτη "Κόρινθος"
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας ορίζεται ως η πάχυνση των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας οφειλόμενη σε δευτεροπαθείς παράγοντες που επιδρούν εμμέσως στο μυοκάρδιο όπως είναι η υπερφόρτωση πίεσης (π.χ. αρτηριακή υπέρταση), η υπερφόρτωση όγκου (π.χ. ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας) και οι φυσιολογικές συνθήκες (π.χ. αναιμία, κύηση). Ισχυρή υποψία τίθεται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα, ενώ η τελική διάγνωση τίθεται με την διαθωρακική ηχωκαρδιογραφική μελέτη και με την εξέταση εκλογής που θεωρείται η μαγνητική καρδιάς. Η διάκριση των υποτύπων, συγκεντρικής και έκκεντρης υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας με ηλεκτροκαρδιογραφικούς δείκτες υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας είναι σημαντικό εργαλείο της καθημερινής ιατρικής πράξης καθώς η στρατηγική θεραπείας της αναδιαμόρφωσης της αριστερής κοιλίας και της πρόληψης του καρδιαγγειακού θανάτου είναι ανάλογη του υποτύπου.
Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η εκτίμηση της ευαισθησίας και ειδικότητας των ηλεκτροκαρδιογραφικών κριτηρίων διάγνωσης υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας διάκρισης των τύπων της, συγκεντρικής και έκκεντρης υπερτροφίας.
Υλικό και Μέθοδος: Τα δεδομένα είναι από την μελέτη «Κορινθία» και την ανάλυση των ηλεκτροκαρδιογραφημάτων 1570 συμμετεχόντων. Μελετήθηκαν επτά ηλεκτροκαρδιογραφικά κριτήρια (Sokolow–Lyon voltage, index and product, sex-specific Cornell voltage and product, Lewis voltage, and Framingham). Η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας τεκμηριώθηκε υπερηχογραφικά και ορίστηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες ως μάζα αριστερής κοιλίας μεγαλύτερη από 125 g/m2 για τους άνδρες και μεγαλύτερη από 110 g/m2 για τις γυναίκες, βάση του δείκτη μάζας σώματος.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με την συχνότητα εμφάνισης των ηλεκτροκαρδιογραφικών δεικτών υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας, δεν υπήρξαν διαφορές μεταξύ έκκεντρης και συγκεντρικής υπερτροφίας. Η ανάλυση όμως των κριτηρίων ως συνεχείς μεταβλητές κατέληξε στο ότι τα κριτήρια Cornell voltage και
71
product είχαν υψηλή διαγνωστική ακρίβεια για την συγκεντρική υπερτροφία. Συγκεκριμένα, Cornell voltage> 13.95 mV είχε 61% ευαισθησία και 62% ειδικότητα για την διάκριση της συγκεντρικής από την έκκεντρη υπερτροφία (p=0.05). Ακόμη και μετά την προσαρμογή βάση το φύλο, την ηλικία, τον δείκτη μάζας σώματος και την παρουσία αρτηριακής υπέρτασης, η παρουσία του κριτηρίου Cornell voltage ή product αύξησε το λόγο των σχετικών πιθανοτήτων (Odds) για την συγκεντρική υπερτροφία κατά 1.6 φορές (p=0.001) ενώ η παρουσία του κριτηρίου Framingham για την έκκεντρη υπερτροφία αύξησε το λόγο των σχετικών πιθανοτήτων κατά 8 φορές (p=0.04).
Συμπεράσματα: Τα κριτήρια Cornell voltage και product έχουν υψηλή διακριτική ικανότητα για την τεκμηρίωση της υπερτροφίας μέσω του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας κατηγοριοποιείται σε έκκεντρη και συγκεντρική και η ηλεκτροκαρδιογραφική διάκριση γίνεται για την συγκεντρική με το κριτήριο Cornell product ενώ για την έκκεντρη με το κριτήριο Framingham.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, Συγκεντρική, Έκκεντρη, Ηλεκτροκαρδιογραφημα, Διαθωρακική ηχωκαρδιογραφική μελέτη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
136
Αριθμός σελίδων:
86
Mpaxara Aikaterini Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο