Επιβίωση από χολαγγειοκαρκίνωμα και αυξημένο σωματικό βάρος: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση προοπτικών μελετών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897501 57 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-17
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Κατσάρη Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παύλος Σαράφης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστημίου Κύπρου
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιβίωση από χολαγγειοκαρκίνωμα και αυξημένο σωματικό βάρος: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση προοπτικών μελετών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επιβίωση από χολαγγειοκαρκίνωμα και αυξημένο σωματικό βάρος: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση προοπτικών μελετών
Περίληψη:
Η επίδραση της παχυσαρκίας στην πρόγνωση των καρκίνων των χοληφόρων παραμένει ασαφής. Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση στοχεύει να διερευνήσει τη συσχέτιση μεταξύ υπέρβαρης/παχύσαρκης κατάστασης και πρόγνωσης του καρκίνου των χοληφόρων (συνολική επιβίωση, επιβίωση χωρίς επιδείνωση και ποσοστό ανταπόκρισης στη θεραπεία). Αναζητήθηκαν πιθανώς επιλέξιμες μελέτες στη διεθνή βάση δεδομένων PubMed έως 31 Δεκεμβρίου, 2019. Διεξήχθη μετα-ανάλυση τυχαίων επιδράσεων (Random-effects meta-analysis) για το συνδυασμό των εκτιμήσεων των επιδράσεων; Το Cochran Q και η στατιστική I2 χρησιμοοποιήθηκαν για την εκτίμηση της ετερογένειας μεταξύ μελετών. Πέντε προοπτικές μελέτες που συμπεριελάμβαναν συνολικά 1,160 ασθενείς με καρκίνο συμπεριελήφθησαν στην συστηματική ανασκόπηση, μεταξύ των οποίων τρεις συμπεριελήφθησαν στην μετα-ανάλυση, και οι οποίες περιελάμβαναν 1,060 ασθενείς με καρκίνο. Δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μευαξύ υπέρβασης/παχύσαρκης κατάστασης και συνολικής επιβίωσης από καρκίνο χοληφόρων [pooled hazard ratios (HR)=1.07; 95% confidence interval (95% CI): 0.85-1.35, επτά study arms]. Ωστόσο, σε μια υποανάλυση, οι παχύσαρκοι ασθενείς εμφάνιζαν μειωμένη επιβίωση [pooled HR=1.57; 95% CI: 1.03-2.40, δύο study arms] συγκριτικά με νορμοβαρείς ασθενείς. Συμπερασματικά, υπάρχουν ενδείξεις που συνηγορούν στο ότι η παχυσαρκία μπορεί να συνδυάζεται με πτωχότερη πρόγνωση του καρκίνου των χοληφόρων, συγκριτικά με το φυσιολογικό βάρος. Απαιτούνται επιπρόσθετες μελέτες από διάφορες γεωγραφικές περιοχές για αναπαραγωγή και περαιτέρω ενδυνάμωση των ευρημάτων αυτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Παχυσαρκία, Καρκίνος Χοληφόρων, Χολαγγειοκαρκίνωμα, Επιβίωση, Μετα-ανάλυση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
317
Αριθμός σελίδων:
109

Katsari Vasiliki Master.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.