Μη Λεκτικές Όψεις Διδακτικών πρακτικών Μαθηματικής Επιχειρηματολογίας στο Γυμνάσιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897789 50 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-20
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Γιαννικοπούλου Χρυσάνθη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σπύρου Παναγιώτης, Πρ. Αναπλ. Καθηγητή
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μη Λεκτικές Όψεις Διδακτικών πρακτικών Μαθηματικής Επιχειρηματολογίας στο Γυμνάσιο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μη Λεκτικές Όψεις Διδακτικών πρακτικών Μαθηματικής Επιχειρηματολογίας στο Γυμνάσιο
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετήσουμε τις μη διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός ως μέσο επικοινωνίας κατά τη θεσμοποίηση της μαθηματικής επιχειρηματολογίας στην τάξη. Στη διερεύνησή μας θα μελετηθεί η κινησιολογία του εκπαιδευτικού και οι τρόποι με τους οποίους αυτή αλληλεπιδρά με τη λεκτική του επικοινωνία. Θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση των υπαρχουσών ερευνών, μεθοδολογιών και θεωρητικών πλαισίων με στόχο μια πρόταση μελέτης η οποία υποδειγματικά θα εφαρμοστεί στην ανάλυση δεδομένων από διδασκαλίες στο Γυμνάσιο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
επιχειρηματολογία, μη λεκτική επικοινωνία, χειρονομίες, ενσώματα μαθηματικά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
124

THESIS _GIANNIKOPOULOU _ 2020.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.