Ανατομική μελέτη του ρόλου του συμπαθητικού συστήματος στην ερμηνεία του ενόφθαλμου στο σύνδρομο HORNER σε ανθρώπινο πτωματικό υλικό

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2898698 72 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-04
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Δαφερέρας Μάρκος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Α. Μαζαράκης Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική,ΕΚΠΑ
Θ.Τρουπής Αναπληρωτής Καθηγητής,Ιατρικής,ΕΚΠΑ
Μ.Πιάγκου Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρκής, ΕΚΠΑ
Β.Πρωτογέρου ΑΝ.Καθηγητής,Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Θ.Δεμέστιχα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Κ.Βλάσσης,Αναπληρωτής Καθηγητής,Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Μ.Κουλούκουσα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανατομική μελέτη του ρόλου του συμπαθητικού συστήματος στην ερμηνεία του ενόφθαλμου στο σύνδρομο HORNER σε ανθρώπινο πτωματικό υλικό
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανατομική μελέτη του ρόλου του συμπαθητικού συστήματος στην ερμηνεία του ενόφθαλμου στο σύνδρομο HORNER σε ανθρώπινο πτωματικό υλικό
Περίληψη:
Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετήθηκε ο ρόλος της συμπαθητικής νεύρωσης στην αιτιοπαθογένεια του συνδρόμου Horner καθώς και η συμπτωματολογία του. Το υλικό της μελέτης προήλθε:
α) Από το πτωματικό υλικό που χρησιμοποιείται για την ανατομική μελέτη του ανθρώπινου σώματος από τους δευτεροετείς φοιτητές της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
β) Από ασθενείς του δημόσιου Οφθαλμιατρείου Αθηνών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε διήθηση του συμπαθητικού γαγγλίου του οφθαλμού τους.
Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 25 ανθρώπινα πτώματα (15 άνδρες και 10 γυναίκες ) και συνολικά 14 ασθενείς του Οφθαλμιατρείου Αθηνών, 8 άνδρες και 6 γυναίκες, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε διήθηση του συμπαθητικού γαγγλίου του οφθαλμού τους.
Η ερευνητική μελέτη της παρούσας διδακτορικής διατριβής εκτός από τη μελέτη της συμπαθητικής νεύρωσης και τον συσχετισμό της με την αιτιοπαθογένεια του συνδρόμου Homer, συμπεριέλαβε και μια μελέτη του εξετασθέντος υλικού σε τρεις ηλικιακές περιόδους, 20-40 ετών, 40-60 ετών, 60-80 ετών.
Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο έρευνας έγινε αμφοτερόπλευρη λήψη του συμπαθητικού γαγγλίου από το διαθέσιμο πτωματικό υλικό. Μετά τη φωτογράφισή του το κάθε γάγγλιο στάλθηκε στο εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν για ιστοπαθολογοανατομική εξέταση. Στην συνέχεια τα ανευρίσκομενα στοιχεία από την παραπάνω μελέτη καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν μετά από άμεση συσχέτιση με τα ιστοπαθολογικά ευρήματα που προήλθαν από τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε διήθηση του οφθαλμικού συμπαθητικού γαγγλίου με σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός συσχέτισης της συμπαθητικής νεύρωσης και του συνδρόμου Horner.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Συμπαθητικό σύστημα, Κορικά αντανακλαστικά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
184
Αριθμός σελίδων:
177

Dafereras Markos PhD.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-03-04.