Οι ανάγκες των μαθητών για επάρκεια, αυτονομία και σύνδεση μέσα στο πλαίσιο εργασιών του ομίλου δημιουργικής απασχόλησης Euromath.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898816 29 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-06
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Χάχαλη Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δέσποινα Πόταρη, Καθηγήτρια, Μαθηματικό, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι ανάγκες των μαθητών για επάρκεια, αυτονομία και σύνδεση μέσα στο πλαίσιο εργασιών του ομίλου δημιουργικής απασχόλησης Euromath.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι ανάγκες των μαθητών για επάρκεια, αυτονομία και σύνδεση μέσα στο πλαίσιο εργασιών του ομίλου δημιουργικής απασχόλησης Euromath.
Περίληψη:
Σύμφωνα με τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού (SDT) η κάλυψη των βασικών ψυχολογικών αναγκών της επάρκειας, της αυτονομίας και της σύνδεσης είναι πολύ σημαντική για την ενίσχυση των κινήτρων για μάθηση Στην έρευνα αυτή περιγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε μια ομάδα μαθητών Λυκείου στο πλαίσιο ενός ομίλου δημιουργικής απασχόλησης για το πανευρωπαϊκό μαθητικό συνέδριο Euromath Κεντρικός στόχος του ομίλου αυτού ήταν η δημιουργία και η δραματοποίηση ενός πρωτότυπου θεατρικού έργου μικρής διάρκειας, το οποίο να παρουσιάζει και να εξηγεί ένα μαθηματικό ζήτημα Συγκεκριμένα περιεγράφηκε ο τρόπος εργασίας του ομίλου, η διαδικασία παραγωγής του κειμένου και η τελική του παρουσίαση. Μέσα από τις συνεντεύξεις των μαθητών μελετήθηκε με ποιο τρόπο το περιβάλλον το οποίο δημιουργήθηκε συνδέεται με τις ανάγκες των μαθητών για επάρκεια, αυτονομία και σύνδεση Η ποιοτική ανάλυση έδειξε ότι οι ανάγκες αυτές καλύφθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό ενώ παρατηρήθηκαν ταυτόχρονα νέες συνδέσεις που δημιούργησαν οι μαθητές με τα Μαθηματικά Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις υπάρχουσες έρευνες ενώ ταυτόχρονα φανερώνουν ζεύξεις μεταξύ των αναγκών για επάρκεια, σύνδεση και αυτονομία, των κινήτρων και της οπτικής των μαθητών για τα μαθηματικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Κίνητρο, εσωτερίκευση, SDT, κοινωνικό πλαίσιο, ρόλος εκπαιδευτικού, μαθηματική εκπαίδευση, θέατρο στην Εκπαίδευση, Συνέδριο Euromath , επάρκεια, αυτονομία, σύνδεση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
102
Αριθμός σελίδων:
71

ΧΑΧΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ.pdf
895 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.