Η προγνωστική σημασία της έκφρασης της SURVIVIN και ο συσχετισμός της με άλλους αποπτωτικούς παράγοντες στον επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2898821 125 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-06
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Χάδος Νικόλαος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
1. Οδυσσέας Γρηγορίου, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρικής, ΕΚΠΑ
2. Ευθύμιος Δεληγεώρογλου, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρικής, ΕΚΠΑ
3. Νικόλαος Σαλάκος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
4. Κωνσταντίνος Πανουλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ
5. Καλλιόπη Παππά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
6. Λέων Αραβαντινός, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
7. Περικλής Παναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η προγνωστική σημασία της έκφρασης της SURVIVIN και ο συσχετισμός της με άλλους αποπτωτικούς παράγοντες στον επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η προγνωστική σημασία της έκφρασης της SURVIVIN και ο συσχετισμός της με άλλους αποπτωτικούς παράγοντες στον επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η survivin αποτελεί ένα καινούργιο μέλος της οικογένειας των αναστολέων της απόπτωσης (IAP). Εκφράζεται κυρίως σε εμβρυϊκούς ιστούς, αλλά και σε ορισμένα νεοπλάσματα του ανθρώπου. Ο πιθανός μηχανισμός με τον οποίο αναστέλλεται η απόπτωση πραγματοποιείται μέσω της δράσης της survivin στις κασπάσες, στην πρωτεΐνη p53 και στην οικογένεια bcl-2.

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη στοχεύει να αναδείξει την σημασία της έκφρασης της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης survivin καθώς και τον συσχετισμό της με τους άλλους αποπτωτικούς παράγοντες p53 και bcl-2 στον επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών αποτελώντας σημαντικό δείκτη προγνωστικής σημασίας με πιθανή ευεργετική δραση μελλοντικά στην αντιμετώπιση και θεραπεία των διαφόρων μορφών καρκίνου.

Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 92 ιστολογικά δείγματα επιθηλιακού όγκου των ωοθηκών, εκ των οποίων 66 περιπτώσεις αφορούσαν ορώδη–θηλώδη και 26 περιπτώσεις ενδομητριοειδή. Όλα τα δείγματα προήλθαν από γυναικολογικές επεμβάσεις που διενεργήθηκαν στην Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα έτη 2001-2010. Εξετάστηκαν στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Αρεταιείου Νοσοκομείου υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Κ. Α. Κόνδη – Παφίτη. Αρχικά μονιμοποιήθηκαν σε ουδέτερο διάλυμα φορμόλης 5% και μετά από επεξεργασία ρουτίνας εγκλείστηκαν σε κύβους παραφίνης για να ακολουθήσει η διαδικασία της ιστολογικής μελέτης, η οποία περιελάμβανε ξεχωριστή αξιολόγηση της πυρηνικής και κυτταροπλασματικής έκφρασης της survivin. Η έκφρασή της μελετήθηκε σε συνδυασμό με παράγοντες όπως, τύπος καρκίνου, βαθμός διαφοροποίησης και στάδιο νόσου.

Αποτελέσματα: Η ανοσο-ιστοχημική έκφραση της survivin αποτελεί δείκτη ισχυρής προγνωστικής σημασίας για τα ορώδη-θηλώδη καρκινώματα των ωοθηκών. Συγκεκριμένα, η πυρηνική της ιστομορφή σχετίζεται με καλύτερο προγνωστικό δείκτη αφού εντοπίζεται σε όγκους υψηλής διαφοροποίησης και αρχικού σταδίου σε αντίθεση με την κυτταροπλασματική ιστομορφή της που συναντάται στις περιπτώσεις εκείνες χαμηλής διαφοροποίησης και προχωρημένου σταδίου της νόσου. Αξιοσημείωτη είναι και η συνέκφραση των p53 και bcl-2 στις περιπτώσεις εκείνες προχωρημένης νόσου. Σε καμία περίπτωση από τα ενδομητριοειδή καρκινώματα των ωοθηκών που μελετήσαμε δεν παρατηρήθηκε ανίχνευση της survivin καθώς ούτε και του bcl-2. Μοναδική εξαίρεση στην κατηγορία αυτή αποτέλεσε το p53 το οποίο εντοπίστηκε σε ελάχιστες περιπτώσεις μέτριας και χαμηλής διαφοροποίησης της νόσου.

Συμπεράσματα: H υπερέκφραση της survivin ως αναστολέας της απόπτωσης στoυς ορώδεις–θηλώδεις όγκους των ωοθηκών αποτελεί ισχυρό μη ευνοϊκό προγνωστικό δείκτη, αφού προάγει την κυτταρική διαίρεση, ενώ ταυτόγχρονα σχετίζεται και με μειωμένη ανταπόκριση στις χημειοθεραπείες ελαττώνοντας σημαντικά το προσδόκιμο ζωής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Survivin; P53; Bcl-2, Πρόγνωση, Ωοθήκη, Καρκίνος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
217
Αριθμός σελίδων:
123

Final PhD Nick Chados.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.