Διερεύνηση εμβολιαστικής κάλυψης σε παιδιά προσφύγων στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898834 105 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-06
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Τζίτζο Τζουλιάνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βασιλική Μπενέτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση εμβολιαστικής κάλυψης σε παιδιά προσφύγων στην Ελλάδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση εμβολιαστικής κάλυψης σε παιδιά προσφύγων στην Ελλάδα
Περίληψη:
Σκοπός έρευνας : Η συνεχής επιτήρηση της εμβολιαστικής κάλυψης μίας χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών αποτελεί και έναν από τους δείκτες δημόσιας υγείας της. Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα για την διερεύνηση της εμβολιαστικής κάλυψης σε παιδιά προσφύγων στην Ελλάδα σε δομές φιλοξενίας και διαμερίσματά του προγράμματος ESTIA εν έτος 2019 ώστε να εντοπιστούν τυχόν παράγοντες για την αποτυχία πλήρους ανοσοποίησης .
Μεθοδολογία : Ο πληθυσμός διεξαγωγής της έρευνας αφορούσε παιδιά προσφύγων ηλικίας 3 μηνών έως 14 ετών. Επιλέχθηκαν τυχαία 100 οικογένειες που είχαν τουλάχιστον ένα παιδί στην επιθυμητή ηλικία και μοιράστηκε το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Το παιδί για το οποίο απαντήθηκε το ερωτηματολόγιο, επιλέχθηκε τυχαία, στις περιπτώσεις που υπήρχε παραπάνω από ένα παιδί, με την μέθοδο της λαχειοφόρου αγοράς. Οι πληροφορίες που αφορούσαν την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών συλλέχθηκαν ζητώντας τις καρτέλες όπου αναγράφονταν τα εμβόλια τους.
Αποτελέσματα : Ο μελετώμενος πληθυσμός περιελάβανε 100 παιδιά προσφύγων και τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τους γονείς, 54 πατέρες και 46 μητέρες. Τα περισσότερα παιδιά ήταν Συριακής και Αφγανικής καταγωγής με μέση ηλικία τα 5,3 έτη με το 53% να αφορά αγόρια και το 47% κορίτσια. Τα περισσότερα παιδιά (68,3%) είχαν εμβολιαστεί στην χώρα καταγωγής τους κυρίως στα εξωτερικά ιατρεία (40%). Η πλειονότητα των παιδιών (96,9%) είχαν εμβολιαστεί τουλάχιστον μία φορά και τα περισσότερα (88,7%) διέθεταν καρτέλα εμβολιασμού ή αρχείο υγείας. Από το σύνολο των παιδιών μόνο δύο ήταν πλήρως εμβολιασμένα σύμφωνα με την ηλικία τους. Τα μεγαλύτερα ποσοστά πλήρους εμβολιασμού αφορούσαν τα εμβόλια της Ηπατίτιδας Β (62%), DTP διφθερίτιδας – τετάνου – κοκκύτη (55%), Ιλαράς – ερυθράς – παρωτίτιδας (54%), πολιομυελίτιδας (52%) και Αιμόφιλου ινφλουέντσας b (43%).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη το οποίο αποτελεί κίνδυνο τόσο για τα παιδιά των προσφύγων όσο και για την δημόσια υγεία μέσω της πιθανότητας εμφάνισης ασθενειών. Αν και οι γονείς έδειξαν θετική στάση απέναντι στην έρευνα, ο ατελής εμβολιασμός μετά την απομάκρυνση από τα κέντρα συγκέντρωσης δηλώνει την δυσκολία εμβολιασμού των παιδιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών. Τονίζεται η ανάγκη παρακολούθησης και χορήγησης αναμνηστικών δόσεων, η διευκόλυνση πρόσβασης των προσφύγων στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας καθώς και η συνεχής ενημέρωση των γονέων σχετικά με τους εμβολισμούς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εμβολιασμοί, Εμβόλια, Πρόσφυγες, Εμβολιαστική κάλυψη, Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
74
Αριθμός σελίδων:
89
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ_ΚΑΛΥΨΗ.pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο