Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Ολοκληρωμένης Φροντίδας στον τομέα της υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898846 70 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-11
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Θεοφιλάτου Μαρία-Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τζαβέλλα Φωτεινή, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επιβλέπουσα
Τούντας Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Καντζανού Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Ολοκληρωμένης Φροντίδας στον τομέα της υγείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Ολοκληρωμένης Φροντίδας στον τομέα της υγείας
Περίληψη:
Σκοπός αυτής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανάλυση των εννοιών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), η εφαρμογή και τα οφέλη της, καθώς επίσης και η αναφορά στα σημαντικότερα Μοντέλα Ολοκληρωμένης Φροντίδας, στα αποτελέσματα και τα οφέλη της εφαρμογής τους, με έμφαση στον χώρο της υγείας.
Η ΔΟΠ αναφέρεται σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα διοίκησης που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της ποιότητας και της αξίας του παρεχομένου προϊόντος ή υπηρεσίας στον πελάτη (πολίτη ή ασθενή) και στην ικανοποίησή του, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Για την εφαρμογή της χρησιμοποιούνται τεχνικά εργαλεία βελτίωσης και διασφάλισης της ποιότητας. Τα οφέλη της εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ είναι πολλαπλά, επιφέροντας σε βάθος χρόνου αύξηση της απόδοσης του οργανισμού, βελτίωση των διαδικασιών, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας καθώς επίσης και ποιοτική αναβάθμιση των διοικητικών και των υγειονομικών υπηρεσιών.
Ειδικότερα στον χώρο της υγείας, η εφαρμογή της ΔΟΠ φαίνεται ότι επιτυγχάνει την αύξηση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων, την ποιοτική βελτίωση της φροντίδας καθώς και τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας. Επιπλέον, έχει θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση της ομαδικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων και στην προώθηση της κουλτούρας ασφάλειας και επαγγελματισμού.
Στην προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, σημαντικό εργαλείο αποτελούν τα Μοντέλα Ολοκληρωμένης Φροντίδας, τα οποία εστιάζουν στην ικανοποίηση του λήπτη των υπηρεσιών. Κύριος στόχος των Μοντέλων Ολοκληρωμένης Φροντίδας είναι η δημιουργία και η εφαρμογή σχεδίων δράσης, επικεντρωμένων στις ανάγκες του ασθενή, με την ταυτόχρονη διασύνδεση και ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιών φροντίδας.
Τα Μοντέλα Ολοκληρωμένης Φροντίδας Υγείας, εστιάζουν κυρίως στην ικανοποίηση του ασθενή, τη βελτίωση της αντιλαμβανόμενης – φαινόμενης ποιότητας φροντίδας, τον σχηματισμό ισχυρών θεραπευτικών σχέσεων και την αύξηση της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία και προκειμένου να αποτιμηθεί το όφελος από την εφαρμογή της ΔΟΠ και των Μοντέλων Ολοκληρωμένης Φροντίδας, έγινε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία και πραγματοποιήθηκε επιπλέον ανάλυση δεκατεσσάρων (14) πρωτογενών ερευνών της τελευταίας πενταετίας (2014-2019).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Μοντέλα Ολοκληρωμένης Φροντίδας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
167
Αριθμός σελίδων:
115

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ-ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.