Η επίλυση μαθηματικού προβλήματος στα σχολικά εγχειρίδια μαθηματικών Κύπρου και Ελλάδας για τις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898858 45 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-07
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Καραπάνου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιώργος Ψυχάρης, Επίκ. Καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ


Δέσποινα Πόταρη, Καθηγήτρια Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ


Χρυσαυγή Τριανταφύλλου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίλυση μαθηματικού προβλήματος στα σχολικά εγχειρίδια μαθηματικών Κύπρου και Ελλάδας για τις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίλυση μαθηματικού προβλήματος στα σχολικά εγχειρίδια μαθηματικών Κύπρου και Ελλάδας για τις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία θα εστιάσει στα εγχειρίδια μαθηματικών που αφορούν τις τάξεις του Δημοτικού (Δ, Ε, ΣΤ) για τις δύο χώρες ξεχωριστά και θα επισημανθεί η σημαντικότητα των μαθηματικών προβλημάτων, ως προς την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης από τους μαθητές. Επιπλέον, θα τονιστούν οι λόγοι για τους οποίους γίνεται εκτεταμένη χρήση των συγκεκριμένων εγχειριδίων και θα καθοριστεί η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούνται. Η ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων θα στοχεύει ως προς συγκεκριμένη μαθηματική πρακτική, την επίλυση προβλήματος. Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να αναλυθεί η θέση, ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα της Κύπρου και της Ελλάδας είναι συγκεντρωτικά και τα βασικά σχολικά εγχειρίδιά εξυπηρετούν όλα τα σχολεία.
Σκοπός της εν λόγω εργασίας, είναι η ανίχνευση και ανεύρεση των διαφόρων και διαφορετικών τύπων προβλημάτων, καθώς και η ταξινόμηση και κατηγοριοποίησή τους, η οποία θα βασιστεί σε συγκεκριμένους τρόπους αναλογικά με τον τύπο κάθε προβλήματος. Επιπλέον, θα επιχειρηθεί η σύγκριση των διδακτικών εγχειριδίων των μαθηματικών των δύο χωρών, Ελλάδας και Κύπρου, ως προς την επίλυση του προβλήματος.
Στο κύριο μέρος θα γίνει εκτενής ανάλυση κάθε είδους προβλημάτων, κάθε τάξης και κάθε σχολικού εγχειριδίου και των δύο χωρών (Κύπρου και Ελλάδας) και θα βρεθούν τα κοινά χαρακτηριστικά τους, καθώς και οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες προβλημάτων. Επιπλέον, θα εξεταστεί η στρατηγική – τεχνική – δραστηριότητα, η οποία χρησιμοποιείται από τους μαθητές μέχρι σήμερα προκειμένου να επιλυθούν. Στο σημείο αυτό θα εξεταστούν τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών ειδών των προβλημάτων και θα ακολουθήσει η ανάλυση – ανάπτυξη τους. Στη συνέχεια, θα περιγραφεί η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και εκτενέστερα η ανάλυση και η συζήτηση των αποτελεσμάτων. Τέλος, θα καταγραφούν τα συμπεράσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
εγχειρίδια, μαθηματικό πρόβλημα,αναλυτικά προγράμματα, επίλυση προβλήματος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
61
Αριθμός σελίδων:
125
Διπλωματική εργασία.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο