Διερεύνηση γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών λεκανών απορροής και συσχέτιση με θανάσιμα περιστατικά́ από́ πλημμυρικά́ φαινόμενα με τη χρήση GIS

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898976 56 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-09
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Κανελλόπουλος Δημήτριος-Ηλίας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Διακάκης Μιχάηλ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών λεκανών απορροής και συσχέτιση με θανάσιμα περιστατικά́ από́ πλημμυρικά́ φαινόμενα με τη χρήση GIS
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών λεκανών απορροής και συσχέτιση με θανάσιμα περιστατικά́ από́ πλημμυρικά́ φαινόμενα με τη χρήση GIS
Περίληψη:
Το νερό, ως γνωστών, είναι ένας πόρος κρίσιμος για τον άνθρωπο, για τη ζωή του και τις δραστηριότητες του. Για το λόγο αυτό, η αξιοποίηση του είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την πρόοδο και την εξέλιξή του και απαιτείται ένα σύνολο δράσεων προκειμένου το φυσικό αυτό πόρο, να μπορέσει να τον διαχειριστεί με τρόπο βιώσιμο. Όμως το νερό μπορεί να αποτελέσει και έναν εν δυνάμει κίνδυνο για τον άνθρωπο, με τη μορφή των πλημμυρών. Oι πλημμύρες είναι ένα από τα πιο συχνά καταστροφικάι πλημμύρες είναι ένα από τα πιο συχνά καταστροφικά φαινόμενα τόσο σε παγκόσμια όσο και σε εγχώρια κλίμακα και αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες φυσικές απειλές για την ανθρώπινη ζωή. Η ανάγκη για αντιμετώπιση των προβλημάτων πλημμυρών οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην έκδοση της οδηγίας 2007/60 που στοχεύει στην μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη ζωή, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες.. Η συγκεκριμένη έρευνα θα εστιάσει στην διερεύνηση της σημασίας συγκεκριμένων γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών στην πρόκληση θανάτων από πλημμυρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα, θα συγκρίνει μορφολογικές ιδιότητες των λεκανών αυτών μέσω ψηφιακής οπτικοποίησης των λεκανών απορροής και ανάλυσης των μεταβλητών με τη χρήση Σ.Γ.Π, με στόχο την αντιπαραβολή των τιμών μεταξύ λεκανών που έχουν ιστορικό θανάτων από πλημμύρες και λεκανών που δεν έχουν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Λεκάνη απορροής, Πλημμύρα, Θάνατος, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
45

Thesis_Kanellopoulos .pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.